Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Metodologii

Metodologii Abilitare

 

      Ordinul Ministrului:

     O R D I N privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţămăntul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare*)

 

 

 

     Criterii de evaluare cadre didactice şi cercetători - Ordine MECTS:

     Ordin nr. 3697 din 10 aprilie 2012

     pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4-stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2012

 

     Ordin nr. 5690 din 25 octombrie 2011

     privind dobandirea automata a calitatii de conducator de doctorat in Romania pentru persoanele care au obtinut aceasta calitate in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 25 octombrie 2011

 

     Ordin nr. 4692 din 29 iulie 2011

     privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamăntul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si Stiinte umaniste din cadrul Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 29 iulie 2011

 

     Ordin nr. 4691 din 28 iulie 2011

     privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamăntul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 28 iulie 2011

 

     Ordin nr. 4478 din 27 iunie 2011

     privind aprobarea standardelor minimale necesare si obigatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învatamătul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematica si stiinte ale naturii, P2 - ?tiin?e ingineresti si P3 - stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 iunie 2011

 

 

     Liste reviste, conferinţe şi edituri cotate:

     Scor relativ de influenţă calculat de UEFISCDI

 

     Edituri cu prestigiu internaţional în domeniul ştiinţelor sociale (lista A1)

     Edituri de prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor sociale (lista A2)

     Edituri cu prestigiu recunoscut pentru domeniul ştiinte militare, informaţii şi ordine publică

     Reviste ştiinţifice cu prestigiu pentru domeniul ştiinte militare, informaţii şi ordine publică

     Situaţia curentă a revistelor din domeniul Artelor şi ştiinţelor umaniste

     Situaţia curentă a editurilor din domeniul Artelor şi ştiinţelor umaniste

     Edituri clasificate de CNCS în categoria B şi care nu fac parte din lista A2 pentru ştiinţe sociale (lista B)

 

 

 

     Lista domenii ştiinţifice:

     Consultă aici lista domeniilor ştiinţifice

 

 

 

     Raport de autoevaluare instituţională:

     Evaluare universităţi MECTS