Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2005

 

Înapoi la manifestări ştinţifice


Denumirea manifestării stiintifice

Tipul manifestării stiintifice (sesiune de comunicări, simpozion etc.)

Perioada

Facultatea

Persoana de contact (email)

Catedra organizatoare

Cercetarea stiintifică în domeniul stiintelor socio-umane

Sesiune internă de comunicări(internă)

14 Ianuarie2005

-Facultatea de Drept si Ştiinte Sociale

-Catedra de Sociologie si Asistentă Socială

Conf. univ. dr. Pascaru Mihai
mpascaru@uab.ro

Metode si tehnici moderne de cercetare în arheologia preventivă / de salvare

Masă rotundă(natională)

25 - 26 Februarie2005

Institutul de Arheologie Sistemică

Prof.univ.dr Iuliu Paul
ipaul@bcum.uab.ro
Cercet. Gligor Mihai
mihai.gligor@bcum.uab.ro

Evolutia legislatiei postdecembriste

Simpozion(national)

3 - 5 Martie2005

Facultatea de Drept

Conf.univ.dr. Dragoi Adam
Asist.univ.drd. Voiculescu Laura
Lect.univ.drd. Cotea Felicia
lauravoiculescu@yahoo.com

Catedra de Drept

Serviciile în perspectiva integrării în Uniunea Europeană

Sesiune de comunicări(natională)

25 - 26 Martie2005

-Facultatea de Ştiinte

-Catedra de Management - Marketing

 

Metode si tehnici de cercetare interdisciplinare în arheologie. Workshop

Simpozion stiintific(national)

8 - 9 Aprilie2005

Institutul de Arheologie Sistemică

Prof.univ.dr Iuliu Paul
ipaul@bcum.uab.ro
Cercet. Gligor Mihai
mihai.gligor@bcum.uab.ro
Cercet.dr. Varvara Simona Camelia
s_varvara@bcum.uab.ro

Omul de cultură în fata descrestinării

Simpozion international

13 - 14 Mai2005

-Facultatea de Teologie

-Catedra de Teologie

Parinte Lect.univ.dr. Tia Cristian
tiacristian@yahoo.it

Simpozion national studentesc

Simpozion(national)

22 - 23 Aprilie2005

-Toate facultătile

-Toate catedrele

 

Diseminare rezultate Proiect CNCSIS, cod 37 tip A

Masă rotundă(natională)

22 Aprilie2005

-Facultatea de Ştiinte

-Topografie, Management -Marketing, Matematică - Informatică

Lect.univ.drd. Popa Maria
mpopa@uab.ro

GEOCAD

Sesiune de comunicări stiintifice (internatională)

5 - 6 Mai2005

-Facultatea de Ştiinte

-Catedra de Topografie

 

Functia financiar - contabilă a Întreprinderii între normele nationale si internationale.

Sesiune de comunicări(natională)

13-14 Mai2005

-Facultatea de Ştiinte

-Catedra de Finante-Contabilitate

 

Cultura si literatura romănă în context european.

Sesiune de comunicări(natională)

20 - 21 Mai2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Limba si Literatura Romănă

 

Dezvoltare locală si integrare europeană

Sesiune natională de comunicări

27 - 28 Mai2005

-Facultatea de Drept si Ştiinte Sociale

-Catedra de Sociologie si Asistentă Socială

 

Noi abordări în practica asistentială

Sesiune natională de comunicări

27 - 28 Mai2005

-Facultatea de Drept si Ştiinte Sociale

-Catedra de Sociologie si Asistentă Socială

 

Probleme teoretice si practice de aplicare a noii legislatii penale

Masă rotundă(natională)

3 - 4 Iunie2005

-Facultatea de Drept

-Catedra de Drept

 Conf.univ.dr. Dragoi Adam
Asist.univ.drd. Voiculescu Laura
lauravoiculescu@yahoo.com
Lect.univ.drd. Cotea Felician

PRO ORIENTE

Simpozion(internatională)

10 - 16 Iulie2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Istorie

Conf.univ.dr. Tatar Octavian
O.Tatar@personal.ro

Istorie nationala - istorie europeana (orientari actuale in arheologie, istorie, muzeologie, arhivictica).

Sesiune internatională de comunicări

16 - 17 Iunie2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Istorie

evamarza@yahoo.com

ICTAMI

Sesiune de comunicări stiintifice (internatională)

15-17 Septembrie2005

-Facultatea de Ştiinte

-Catedra de Matematică - Informatică

 

Tinerii istorici albaiulieni

Simpozion(internă)

28 Octombrie2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Istorie

Informatii la catedra

Interferente culturale si traductologie

Sesiune de comunicări(internatională)

4 - 5 Noiembrie2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Limbi Moderne

 

Solutii si perspective ale softului managerial si didactic universitar

Workshop(international)

25 - 26 Noiembrie2005

-Facultatea de Ştiinte

-Catedra Matematica - Informatica - Topografie

Lect. univ. drd. Domsa Ovidiu
ovidiu@uab.ro

Probleme teoretice si practice privind evolutia procesului de integrare europeană a sistemului administrativ.

Simpozion(international)

11 - 12 Noiembrie2005

-Facultatea de Drept

-Catedra de Drept

Conf.univ.dr. Dragoi Adam
Asist.univ.dr. Voiculescu Laura
lauravoiculescu@yahoo.com
Lect.univ.dr. Cotea Felician

Sesiunea natională a cercurilor stiintifice studentesti de Istorie

Sesiune de comunicări(natională)

25 - 26 Noiembrie2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Istorie

Prof.univ.dr.Marza Eva
Asist.univ.dr. Popa Gorjanu Cosmin
pgcosmin@yahoo.com

Literatura natională si expresivitate lingvistică

Sesiune de comunicări (internă)

16 Decembrie2005

-Facultatea de Istorie si Filologie

-Catedra de Limba si Literatura Romănă

Catedra de Limba si Literatura Romănă