Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Burse performanţă ştiinţifică

 

Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică

 

Anexa 1.  Cerere de acordare a bursei de performanţă ştiinţifică

Anexa 2. Descrierea  proiectului de cercetare

Anexa 3. Referat al cadrului didactic îndrumător

Anexa 3 A Fişa de evaluare a evaluatorului extern

Anexa 4. Lista publicaţiilor

Anexa 5. Fişa de evaluare a Raportului Final al beneficiarului bursei de performanţă ştiinţifică

 

 

Concursul pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică, perioada IANUARIE-IUNIE 2022 


Înscrierea candidaţilor: 04-15 octombrie 2021. Dosarele se depun în format electronic pe adresa Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică, email ccs@uab.ro

 

Organizarea  etapei I de selecţie a cadidaţilor (verificarea dosarelor, constituirea comisiilor de interviu, organizarea interviului candidaţilor, depunerea şi soluţionarea constestaţiilor, publicarea rezultatelor etapei I de selecţie: 18 octombrie 2021 - 25 octombrie 2021.

 

Organizarea etapei a II-a de selecţie  (selectarea evaluatorilor externi): 26 octombrie 2021 - 08 noiembrie 2021.

 

Realizarea procesului de evaluare în cadrul etapei a II-a, depunerea şi soluţionarea constestaţiilor, publicarea rezultatelor finale: 09 noiembrie 2021-06 decembrie 2021.

 

Aprobarea în Consiliul de Administraţie şi încheierea contractelor cu beneficiarii burselor: 07 decembrie 2021-17 decembrie 2021

 

*Având în vedere executarea contractelor de bursă pe fondul situaţiei pandemice şi al accesului restrâns la resurse, recomandăm o abordare realistă a subiectelor propuse pentru cercetare, în vederea realizării contractelor de finanţare. Situaţia pandemică nu va putea fi invocată drept motiv pentru nerealizarea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare.


 

Concursul pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică, perioada IULIE - DECEMBRIE 2021


Înscrierea candidaţilor: 01-09 aprilie 2021. Dosarele se depun în format electronic pe adresa Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică, email ccs@uab.ro

 

Organizarea  etapei I de selecţie a cadidaţilor (verificarea dosarelor, constituirea comisiilor de interviu, organizarea interviului candidaţilor, depunerea şi soluţionarea constestaţiilor, publicarea rezultatelor etapei I de selecţie: 10 aprilie 2021 - 23 aprilie 2021.

 

Organizarea etapei a II-a de selecţie  (selectarea evaluatorilor externi): 24 aprilie 2021 - 17 mai 2021.

 

Realizarea procesului de evaluare în cadrul etapei a II-a, depunerea şi soluţionarea constestaţiilor, publicarea rezultatelor finale: 18 mai 2021-17 iunie 2021.

 

Aprobarea în Consiliul de Administraţie şi încheierea contractelor cu beneficiarii burselor: 18 iunie 2021-30 iunie 2021

 

*Având în vedere executarea contractelor de bursă pe fondul situaţiei pandemice şi al accesului restrâns la resurse, recomandăm o abordare realistă a subiectelor propuse pentru cercetare, în vederea realizării contractelor de finanţare. Situaţia pandemică nu va putea fi invocată drept motiv pentru nerealizarea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare.


Lista dosarelor depuse în perioada 01-09 aprilie 2021

Dosar nr. 5945/02.04.2021

Dosar nr. 6196/07.04.2021

Dosar nr. 6298/08.04.2021

Dosar nr. 6312/09.04.2021

Dosar nr. 6325/09.04.2021

Dosar nr. 6379/09.04.2021

Dosar nr. 6384/09.04.2021

Dosar nr. 6385/09.04.2021

Dosar nr. 6386/09.04.2021

Dosar nr. 6387/09.04.2021

Dosar nr. 6399/09.04.2021

 

Rezultatele verificării dosarelor în vedere accederii în etapa de interviu.


Dosare admise pentru interviu

Dosar nr. 6196/07.04.2021

Dosar nr. 6298/08.04.2021 

Dosar nr. 6312/09.04.2021 

Dosar nr. 6325/09.04.2021 

Dosar nr. 6379/09.04.2021 

Dosar nr. 6384/09.04.2021 

Dosar nr. 6385/09.04.2021 

Dosar nr. 6386/09.04.2021 

Dosar nr. 6387/09.04.2021 

Dosar nr. 6399/09.04.2021 


Dosare respinse

Dosar nr. 5945/02.04.2021. 

Neeligibil. Student în anul III. Conform Regulament art. 3, în cazul studenţilor şi masteranzilor din an terminal perioada de acordare a bursei nu poate depăşi momentul finalizării studiilor (suţinerea lucrării de licenţă sau disertaţie).

 

Rezultatele Etapei a II- a de evaluare, cu evaluator extern de specialitate:


Dosar nr. 6196/07.04.2021 - Neacceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6298/08.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6312/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6325/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6379/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6384/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6385/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6386/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6387/09.04.2021 - Neacceptat pentru finanţare

Dosar nr. 6399/09.04.2021 - Acceptat pentru finanţare

Informarea aplicanţilor s-a realizat şi individual, prin emailul personal.
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista beneficiarilor de bursă de performanţă ştiinţifică - perioada iulie - decembrie 2020

 


 

Rezultatele evaluării proiectelor propuse pentru acordarea bursei de performanţă ştiinţifică

în perioada iunie - decembrie 2020

 

 • Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie: LUCA ROBERT SIMION - ADMIS
                                                                                          
 • Departamentul de Filologie: ŞANTA (CÂMPEAN) GABRIELA CORINA - ADMIS
                                             VARGA ANDREEA RAHELA - REZERVĂ
                                             GRĂDINARIU (MOISI) BIANCA - REZERVĂ

 

 • Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing: STRATAN OLIVIA  - ADMIS 
                                                                                         TERENTI ALINA - REZERVĂ
 • Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative: CHIŞCARI DORINA - ADMIS
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: JORJA IOANA KARINA - ADMIS

 


 

 

Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică pentru studenţi, perioada IULIE- DECEMBRIE 2020

                   

 • Înscrierea candidaţilor: 2 - 15 iunie 2020
 • Numirea comisiilor de evaluare de către consiliile facultăţilor, evaluarea dosarelor şi publicarea rezultatelor: 16 - 19 iunie 2020
 • Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea contestaţiilor: 22 - 23 iunie 2020
 • Publicarea rezultatelor finale, aprobarea în Consiliul de Administraţie şi încheierea contractelor cu beneficiarii burselor: 25 - 27 iunie 2020.

 

Dosarele se depun în format electronic la adresa de email a Secretariatului Facultăţii.

 


 

 

Lista beneficiarilor de bursă de performanţă ştiinţifică - perioada ianuarie - iunie 2020

 


 

Rezultatele evaluării proiectelor propuse pentru acordarea bursei de performanţă ştiinţifică

în perioada ianuarie - iunie 2020

 

 • Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie: ZOTA DANIEL NICOLAE - ADMIS
                                                                                          
 • Departamentul de Filologie: ŢETCU MARIA CARMEN - ADMIS

 

 • Departamentul de Finanţe-Contabilitate: RANCIUC NATALIA  - ADMIS 
                                                                   ANCA ADRIANA MARIA - REZERVĂ
 • Departamentul de Ştiinţe Sociale: ROŞCA VERONICA - ADMIS
                                                          BORZA TEODORA - REZERVĂ
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: DRUŢA ALINA - ADMIS
 • Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport: ŢETCU ANDREEA IONELA - ADMIS
 • Departamentul de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă: TODORAN RĂZVAN VASILE - ADMIS
                                                                                             BĂCILĂ NICOLAE - REZERVĂ
 • Departamentul de Informatică, Matematică şi Electronică: NEAGU VALENTIN - ADMIS

 

 

 


 

 

Calendarul desfăşurării concursului pentru acordarea burselor de performanţă ştiinţifică pentru studenţi, perioada IANUARIE - IUNIE 2020

                   

 • Înscrierea candidaţilor: 15 - 27 noiembrie 2019 
 • Numirea comisiilor de evaluare de către consiliile facultăţilor, evaluarea dosarelor şi publicarea rezultatelor: 28 noiembrie - 2 decembrie 2019 
 • Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea contestaţiilor: 3 - 4 decembrie 2019 
 • Publicarea rezultatelor finale, aprobarea în Consiliul de Administraţie şi încheierea contractelor cu beneficiarii burselor: 5 - 13 decembrie 2019.

 


 

Arhiva