Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Prezentare

         
 

     Despre CCŞTT


Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic (CCŞTT) deserveşte toate departamentele din cadrul facultăţilor precum şi centrele de cercetare. Obiectivul principal al CCŞTT este creşterea performanţei instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii cercetării ştiinţifice realizate în universitate.

 

[ mai multe detalii ]

   
 

 

 

     
 

     Cercetare ştiinţifică


    Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăsoară în acord cu Planul strategic al universităţii şi Strategia de Cercetare Ştiinţifică, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică

 

[ mai multe detalii ]     

   
 

 

 

     
 

     Fonduri structurale


    Accesarea fondurilor structurale a constituit o prioritate încă de la lansarea primelor apeluri în 2008. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia a implementat peste 25 de proiecte finanţate din fonduri structurale.

 

[ mai multe detalii ]     

     
 

 

 

     
 

 

     Transfer tehnologic


    Standardul nostru viitor de viaţă depinde de capacitatea de a inova la nivel de produse, servicii, activităţi economice şi procese sociale, precum şi la nivel de modele. CMCDI prezintă activităţile de transfer tehnologic şi inovare realizate în cadrul Universităţii

 

[ mai multe detalii ]