Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice

 

Vizualizare manifestări ştiinţifice - arhivă 2004 - 2020

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 2021

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate. 

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare/

Modalitate de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabili

International Conference on Archaeology, Cultural Heritage and History

30 martie 2021

Online

Conferinţa este organizată cu scopul de a încuraja doctoranzii în a-şi prezenta cercetările lor. Totodată, se doreşte familiarizarea acestora cu atmosfera conferinţelor.

Participare internaţională

(doctoranzi)

Prof. univ. dr. Mihai Gligor

e-mail:mihai.gligor@uab.ro

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor in extenso (ştiinte economice)

 

22 aprilie 2021

Clasic

Conferinţă naţională destinată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

Participare naţională

Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

detalii / inscrieri

 

Sesiunea studenţească de comunicări

"In Extenso" - comună cu DCICIM

16 aprilie2021

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor şi masteranzilor, domeniile inginerie şi informatică

Participare naţională

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

Conferinţa Naţională a Societăţii de Geografie

7-8 Mai 2021

Online/Clasic

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinţe al Pământului, Geografie

Participare naţională: cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Prof. univ. dr. Dimen Levente

Prof. Lucia Bulbucan

 Pastoraţie şi misiune în Diaspora

17-18 mai, 2021

Clasic/Online

 

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a XX-a ediţie a simpozionului Internaţional ISSTA 2021

200 cadre didactice din ţară şi străinătate

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Conf. univ. dr. Remus Onişor

Lect. Univ. dr. Alexandru Moldovan

Alexandru Agignoaei

Didactica - tradiţie, actualitate, perspective

(Ediţia a VI-a) 

 21-22 mai, 2021

Online

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate.  Internaţională Conf. univ. dr. Ioana Todor

Conferinţa naţională cu participare internaţională DIALOGUL CULTURILOR - ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, ediţia a XXI-a

21-22 mai 2021

Online

Conferinţă ştiinţifică organizată de Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural - Departamentul de Filologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; se adresează cadrelor universitare şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor umaniste, doctoranzilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din România şi din străinătate.

Axe tematice propuse:

Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale/literare în spaţiul european, în sincronie şi diacronieStudii culturale; Discurs, limbaj, comunicare; Traductologie şi interpretariat; Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Naţională cu participare internaţională

Prof. univ. dr. Diana Câmpan

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

 

Detalii

 

 

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor din domeniul social

22 mai 2021

Online

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studentilor îşi propune să dezvolte o cultură a cercetării ştiinţifice în rândul viitorilor profesionişti din domeniul social.

Studenţi din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Terapie ocupaţională

Conf. univ. dr. Călina-Ana Buţiu

email: calina.butiu@uab.ro

Lect. univ. dr. Angela Bara

email: angela.bara@uab.ro

 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor Teologi (SCŞST)

24 - 25 mai 2021

Clasic/Online

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a V-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor  Teologi (SCSST 2021)

5 profesori

20 studenţi

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Conf. univ. dr. Jan Nicolae

Lect. univ. dr. Dura Coriolan

Conferinţa Naţională Studenţească

Trenduri şi realităţi contemporane în activităţile fizice şi de recuperare

Ediţia a V-a

27 mai 2021

Online

Conferinţa naţională care urmăreşte reunirea atât a specialiştilor din domeniul educaţie fizica si sport, cat si pe cei implicaţi in kinetoterapie si terapii alternative

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din Romania, studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" şi din alte centre universitare

Lect. univ. dr. Hăisan Angel-Alex

 

 

Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi studenţilor masteranzi

27-28 mai 2021

Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi studenţilor masteranzi

30 Studenţi licenţă, studenţi masterat, cadre didactice, participare naţională şi internaţională

Conf. univ. dr. Ada Hurbean

Asist. univ. dr. Ioana Pleşa

Workshop Exploratoriu: Internaţionalizarea Învăţământului Superior: Provocări şi Recompense. Ediţia a VIII-a

Reprogramat pentru desfăşurare în perioada

23-24 septembrie 2021 

Clasic/Online

Dedicat politicilor de internaţionalizare în domeniul învăţământului superior, workshop-ul organizat de către UAB în parteneriat cu membrii UNIRO se bucură de prezenţa reprezentanţilor ANPCDEFP, a misiunilor diplomatice din România, centrelor culturale cu reprezentare în ţara noastră, precum şi a partenerilor strategici ai Universităţii din Europa, Asia, America Latină, SUA şi Australia.

Internaţională

Daniel Mihai MELINTE

daniel.melinte@uab.ro

Concursul de traduceri literare şi de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

28-29 mai 2021

Clasic

Concursul de traduceri literare şi de specialitate pentru studenţi şi elevi, organizat de Departamentul de Filologie, este un concurs anual, cu premii, la care participă studenţi din universităţile din ţară, precum şi elevi din judeţul Alba, dar şi din alte judeţe.

Participanţii trimit traducerile proprii ale unor texte propuse de comisia de organizare, care sunt corectate de comitetul ştiinţific al concursului, alcătuit din cadre ale universităţii noastre precum, şi din învăţământul preuniversitar. În urma notării lucrărilor, se realizează un clasament şi se acordă minim 24 de premii (în cărţi) pentru cele mai bune traduceri.

Evenimentele celor două zile includ încă un concurs de traduceri, ad hoc, în urma căruia se vor mai decerna două premii pentru secţiile engleză şi franceză.

De asemenea, în aceste zile vor avea loc ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori şi traducători, festivitatea de premiere, precum şi alte activităţi studenţeşti (vizitarea Cetăţii, seară culturală.)

Universitatea trebuie să cazeze studenţii şi elevii, să ofere premiile, precum şi să tipărească un volum cu toate traducerile premiate, care va fi oferit participanţilor şi cadrelor didactice implicate în concurs. 

Participare naţională: studenţi şi elevi

Lect. univ. dr. Natalia Muntean

Lect. univ. dr. Crina Herţeg

Asist. univ. dr. Aura Cibian

http://traduceri.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=5&l=ro

Concurs In4It_UAB

 

Reprogramat pentru anul 2022

Clasic

Concurs proiecte IT pentru elevii de liceu ca şi metodă de promovare a imaginii universităţii şi atragere de viitori studenţi.

Naţională-judeţeană elevi liceu

Conf. univ. dr. Corina Rotar

email: crotar@uab.ro

Lect. univ. dr. Incze Arpad

email: aincze@uab.ro

 

Treaties of the Paris Peace Conference (1919-1920). Second Edition

 

 

3-4 iunie 2021

Online

Este o conferinţă care işi propune să reunească cadre didactice şi cercetători din România, dar şi din alte ţări europene, pentru a analiza modul în care au fost concepute cele cinci tratate ale Conferinţei de Pace de la Paris, din 1919-1920.

Participare internaţională

(cadre didactice şi cercetători)

Conf. univ. dr. Sorin Arhire,

e-mail: sorin.arhire@uab.ro 

Dr. Tudor Roşu, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia

 

Repere vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor

18 iunie 2021

Clasic

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Participare naţională

Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

Conf. univ. dr. Topor Dan

Conferinţa naţională a formelor independente de asistenţă socială
ediţia a VII-a

Reprogramată pentru anul 2022

 

Conferinţa îşi propune să disemineze rezultatele cercetărilor din domeniu şi să stimuleze dezbaterile pe teme de interes comun pentru practicieni şi cercetători.

Cercetători, asistenţi sociali cu atestat de liberă practică

Conferinţa este organizată în parteneriat cu Asociaţia Mentori în Asistenţa Socială

 

Conf. univ. dr. Călina-Ana Buţiu

email: calina.butiu@uab.ro

Lect. Univ. dr. Angela Bara

email: angela.bara@uab.ro

Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2021

17-18 iunie 2021

Clasic /Online

The SATEE is a conference for sharing breakthroughs in research, emerging technologies, and success stories in industrial smart electronics and its applications. Researchers and engineers from industry, research, and academia are cordially invited to participate in an array of presentations, tutorials, and social activities for the advancement of science, technology, engineering education, and fellowship.

Internaţională

Conf. univ. dr. ing. Remus Dobra

http://www.satee.uab.ro/

Ziua Rugby-ului Românesc la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ediţia a II-a

 

Reprogramată pentru anul 2022

 

A doua ediţiei a conferinţei dedicate rugby-ului românesc la Universitatea din Alba Iulia, este o premieră în mediul academic din România.

Participare naţională

(cadre didactice şi cercetători)

CS I dr. Marius Rotar

e-mail: mrotar@uab.ro 

 

Contribuţii în activitatea de Inovare şi Transfer Tehnologic. Exemple de bune practici în Regiunea Centru

Reprogramată pentru perioada 29-30 octombrie 2021

Off-line / Hibrid

Manifestarea include prezentări de specialitate în domeniul inovării şi transferului tehnologic.

Studenţi şi cadre care îşi desfăşoară activitatea în universit. din locaţiile: Târgovişte, Ploieşti, Piteşti, Sibiu, Alba şi Oradea.

În juriu se intenţionează numirea unui membru extern (din străinătate).

Conf. univ. dr. Adrian Tulbure

 

aditulbure@uab.ro

 

http://www.sccss.ro/index.html

Călătorie în imaginarul literar

8-10 iulie 2021

Clasic sau online, în funcţie de situaţie

 

Conferinţa va reuni cadre didactice, cercetători, doctoranzi interesaţi de domeniul imaginarului. De această dată, tema aleasă îşi propune să ofere deschidere şi spre cercetările individuale, efectuate pe opera diverşilor scriitori români sau străini.

Conferinţă naţională cu participare internaţională

Lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean;

Asist. univ. dr. Cristina Matilda Vănoagă

The Temptations and the Opportunities of Ethnophyletism. Why should have a Global Orthodox Mission

 

Reprogramată pentru luna octombrie 2021

Clasic

 

SIVDT 2021 este ediția a IX-a a manifestării științifice anuale a doctoranzilor în domeniul teologie din cadrul IOSUD al UAB. Organizată deopotrivă ca workshop și sesiune de comunicări științifice, SIVDT s-a impus între manifestările științifice cunoscute pe plan național și internațional ale doctoranzilor în domeniul teologie. În anul 2019 la această manifestare au participat cu comunicări peste 60 de doctoranzi și 12 cadre didactice, iar pentru 2020 (în 10-11 decembrie 2020) estimăm participarea a cel puțin 40 de doctoranzi și 10 cadre didactice; un număr mai mic, evident, datorat Pandemiei COVID 19.

În cazul ridicării restricțiilor sanitare în anul 2021, mizăm pe participarea a cel puțin 60 de participanți, dintre care 4 keynote speaker (2 personalităţi internaţionale şi 2 naţionale), ce se vor adăuga la cele aprox. 12 cadre didactice universitare din ţară.

Participanţilor li se va acorda o diplomă de participare iar abstractele anunțate din timp vor fi publicate în book of abstracts. Ulterior conferinței, după revizuirea și corectarea textelor prezentate va fi publicat și volumul colectiv al conferinței, care estimăm că va atinge aproximativ 650 pagini.

8-12 cadre didactice internaţionale;

12-14 cadre didactice din România

45 doctoranzi;

 

Prof. univ. dr. Dumitru A. Vanca

dumitru.vanca@uab.ro  

Mihail Kalid Qaramah

mihail.qaramah@uab.ro

Alexandru Agignoaiei

alexandru.agingnoaiei@uab.ro  

RISMAA 2021

(organizatori DIME şi DCICIM)

Septembrie 2021

Clasic

Third Romanian Itinerant Seminar on Mathematical Analysis and its Applications.

 

Internaţională

Lect. univ. dr. Ioan-Lucian Popa

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XIII-a

28-29 septembrie 2021

Clasic

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.

Conferinţă internaţională (cadre didactice şi cercetători)

Conf. univ. dr. habil. Dorin Opriş

detalii / inscrieri

International Conference on Funerary Archaeology "Homines, Funera, Astra", 8th edition.

17-19 octombrie 2021

Online

Fiind la a opta ediţie, conferinţa reuneşte cadre didactice şi cercetători preocupaţi de arhelogia funerară.

Participare internaţională

(cadre didactice, cercetători)

Prof. univ. dr. Mihai Gligor

email: mihai.gligor@uab.ro

Social Work in the Addictions and Health Care  -  Interdisciplinary Collaboration to Improve Quality of Services and Quality of Life

Reprogramată pentru anul 2022

Clasic

The purpose of the conference is to share the results of research in the field of addictions and health and therapeutic interventions with dependent / sick people. The conference also aims to stimulate research in the field and to disseminate good practices in the work of recovering dependent or sick people and which contribute to increasing the quality of services and the lives of beneficiaries.

-International conference 

-In collaboration with Babes-Bolyai University and The Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy,

Researchers,  teachers, PhD students and practitioners

 

Lect. univ. dr. Stefani Claudiu

email: claudiu.stefani@uab.ro

Neamţu Nicoleta

 

 

Tendencies of knowledge and social development in the 21st century (The 7th Edition)

Reprogramată pentru perioada 19-20 noiembrie 2021

Clasic

The conference aims to create a vivid framework for debate on the current tendencies in social knowledge development as well as the contribution that sociology can have in supporting the process of social development.

In collaboration with The Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy, part of the articles, which subsumes to the thematic area "Participation in Social Research", will be submitted for review in a special issue of the Romanian Sociology Review.

-International conference 

-In collaboration with The Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy,

Researchers, 

teachers, PhD students and practitioners

 

Prof. univ. dr. Mihai Pascaru

Conf. univ. dr. Lucian Marina

email: lucian.marina@uab.ro

 

 

 

 

Aspecte actuale şi de perspectivă privitoare la actele de stare civilă în context intern şi internaţional.

28 - 29 octombrie 2021

Congres internaţional organizat de Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în colaborare cu Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a persoanelor Alba şi Asociaţia profesională internaţională.

Participare naţională şi internaţională, cadre didactice, funcţionari publici şi practicieni.

150 participanţi

Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu

email laura.cetean@uab.ro 

Conf. univ. dr. Ada Hurbean

email ada.hurbean@uab.ro

Adela Moldovan

Lucian Barboş

Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, ediţia a XV-a.

4-5 noiembrie 2021

Clasic/Online

Conferinţa reprezintă o manifestare ştiinţifică de înaltă ţinută, care reuneşte din anul 2007 la Alba Iulia specialişti din ţară şi străinătate în jurul subiectului generos al cărţii. Conferinţa are ca obiectiv încurajarea cercetărilor şi valorificarea rezultatelor asociate cărţii vechi, ca element structural al patrimoniului şi identităţii europene multiculturale.

Participare naţională,

(cadre didactice şi cercetători)

Prof. univ. dr. Eva Mârza,

CS III dr. Ana Maria Roman Negoi

email:anamaria.roman@uab.ro

Conferinţa Managementul Carierei, Ediţia a IX-a

9-11 noiembrie 2021  Clasic/online (conform normelor în vigoare privind organizarea de evenimente, la data organizării conferinţei)

Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi informare, consiliere şi orientare în carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională.

Studenţi, elevi clase terminale, absolvenţi, angajatori, cadre didactice

Conf. univ. dr. Larisa Dragolea

email: larisadragolea@uab.ro

cicoc.uab.ro 

Conferinţa naţională a studenţilor şi doctoranzilor. Istorie. Arheologie. Muzeologie. Istoria Artei. Patrimoniu, ediţia a XXIX-a

12-13 noiembrie 2021

Clasic/Online

Conferinţa reprezintă o bună oportunitate pentru studenţii şi doctoranzii din România de a-şi prezenta cercetările, aceasta fiind deja consacrată ca un eveniment ştiinţific important.

Participare naţională

(studenţi şi doctoranzi)

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu

e-mail: diam@uab.roileana.burnichioiu@uab.ro

 

CPDSEI 2021- comună cu DCICIM

Noiembrie

2021

Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar

Participare naţională

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

International conference on management economics and accounting (ICMEA 2021)

Noiembrie 2021

Clasic

Conferinţă internatională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Participare naţională şi internaţională

Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

Conf. univ. dr Topor Dan

Conferinţa adresată profesorilor de liceu:   Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

Noiembrie 2021

Clasic

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, educaţiei.

Participare naţională

Conf. univ. dr. Pastiu Carmen

Conf. univ. dr. Danuletiu Adina

 

Sesiunea Studenţilor şi Masteranzilor Filologi

3-4 decembrie 2021

Clasic

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi oferă studenţilor din universităţile din ţară ocazia de a-şi canaliza preocupările filologice într-o manieră aplicată, aceea de a elabora (sub coordonarea acelor cadre didactice în funcţie de tematică şi de limba în care lucrările sunt scrise: română, engleză sau franceză), lucrări de cercetare, care vor fi apoi prezentate colegilor şi profesorilor participanţi în cadrul Sesiunii, pe secţiunile anunţate: limbă şi comunicare, traductologie, literatură şi studii culturale.

După încheierea zilelor Sesiunii se face o selecţie a lucrărilor prezentate în cadrul Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat la editura universităţii, AETERNITAS. Fiecare student participant va primi un astfel de volum.

Universitatea noastră trebuie să ofere cazare studenţilor şi să publice volumul în nr. de exemplare necesar, şi îşi propune să organizeze evenimente studenţeşti culturale precum lansări de carte, seară culturală, vizitarea obiectivelor istorice etc.

Naţională cu participare Internaţională

Lect. univ. dr. Crina Herţeg,

Asist. drd. Andra Ursa

Lect. univ. dr. Aura Cibian,

Lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean

http://sssmf.uab.ro/

 

                                                                                                 Prorector,

                                                                                                 Conf.univ.dr. Andreea Muntean

 

 

 

[top]

 

 

Manifestări ştiinţifice arhivă

[top]

 

Manifestări ştiinţifice 2020

 


 

Manifestări ştiinţifice 2019

 


 

Manifestări ştiinţifice 2018

 


 

Manifestări ştiinţifice 2017 

Manifestări ştiinţifice 2016 

Manifestări ştiinţifice 2015 

Manifestări ştiinţifice 2014 

Manifestări ştiinţifice 2013 

Manifestări ştiinţifice 2012 

Manifestări ştiinţifice 2011 

Manifestări ştiinţifice 2010 

Manifestări ştiinţifice 2009 

Manifestări ştiinţifice 2008 

Manifestări ştiinţifice 2007 

Manifestări ştiinţifice 2006 

Manifestări ştiinţifice 2005 

Manifestări ştiinţifice 2004