Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Premierea rezultatelor cercetării - articole

 

Premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice-articole 2017 (link pagina UEFISCDI)

 

Între 4 septembrie şi 29 noiembrie 2017 este deschisă platforma pentru depunerea cererilor pentru premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice pentru articole publicate în reviste indexate Clarivate (fosta denumire Thomson Reuters).

 

Pachet de informaţii link

 

Cererea de finanţare link

 

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact (IF) link

 

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonte în funcţie de scorul de influenţă (AIS) link

 

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în 2012 sau anterior link