Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Competiţii programe

 

Programe naţionale

 

     Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013

     Prezentare Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, în limba romănă
     Prezentare Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, în limba engleză


     Programe componente:

           1. Resurse umane
           2. Capacităţi
           3. Idei
           4. Parteneriate în domeniile prioritare
           5. Inovare
           6. Susţinerea performanţei instituţionale


      Verifică aici competiţiile deschise pentru anul 2014

 


 

      Programe internaţionale

 

Cooperări bilaterale

Colaborarea bilaterală este cea mai rapidă şi eficientă "poartă de acces" pentru cooperarea la nivel regional, european şi internaţional. Reprezinta o oportunitate ce poate fi valorificata pe termen scurt si mediu datorita crearii si consolidarii parteneriatelor atat de necesare cooperarii la nivel regional, european si international pentru programele de cercetare stiintifica şi tehnologica cu resurse financiare considerabile. ...mai multe informaţii

 


 

Programul Cadru 7

Cel de al 7-lea Program Cadru de Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologica şi activităţi demonstrative (2007-2013) prescurtat PC 7 - este cel mai important instrument de cercetare European şi este destinat sprijinirii participantilor din universităţi, autorităţi publice, intreprinderi (mari şi mici) dar şi cercetători din diferite ţari. ...mai multe informaţii

 


 

COST

COST este instrumentul European prin care este sprijinită cooperarea ştiinţifica şi tehnică a cercetătorilor din Europa.

COST a fost iniţiat în anul 1971 la Conferinţa Ministerială de la Bruxelles, iar Romania a devenit ţară membră în anul 1997 în urma deciziei Conferinţei Ministeriale de la Praga. Încă de la începutul funcţionării COST, Comisia Europeană a avut un rol aparte în dezvoltarea şi coordonarea acestui cadru de lucru european. ...mai multe informaţii

 


 

EUREKA

Eureka a fost creată în anul 1985 ca o iniţiativă inter-guvernamentala cu scopul de a creşte productivitatea şi competitivitatea industriei şi economiei ţărilor europene pe piaţa mondială, printr-o strănsă cooperare în domeniul tehnologiilor avansate, între întreprinderi industriale, universităţi şi institutele de cercetare.

Romănia este membră a iniţiativei EUREKA începănd cu anul 1997, Secretariatul Romăn Eureka funcţionănd în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării si Inovării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS). Acesta furnizează informaţii, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei proiectelor, precum şi suport în stabilirea de parteneriate cu participanţi din celelalte state membre ale reţelei EUREKA. ...mai multe informaţii

 


 

FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU ŞTIINŢĂ

Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă este o asociaţie internaţională neguvernamentală cu activitate non-profit, ai cărei membri sunt instituţii cu activitatea dedicată promovării cercetării ştiinţifice. ESF cuprinde 80 de membri instituţionali din 30 de ţări, care reprezintă cea mai mare parte a actorilor cheie din ştiinţa şi tehnologia europeană, incluzănd majoritatea consiliilor de cercetare importante din Europa, precum şi academiilor naţionale de ştiinţă. Aceasta instituţie acţionează ca un catalizator pentru dezvoltarea ştiinţei prin intrunirea cercetătorilor de seamă şi agenţiilor de finanţare, cu scopul dezbaterii, planificării şi implementării de iniţiative pan-europene ...mai multe informaţii