Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Documente utile

 

 

Formulare

Formular pentru decontarea publicaţiilor ştiinţifice (actualizat)


Anexe formular:

Anexa4 - Domenii ştiinţifice

Lista revistelor ISI cu scor relativ de influenţă

Lista conferinţelor indexate în ERA

BDI recunoscute de CNCS

După completare şi semnare formularul se predă la CCŞTT - Palatul Apor (intrarea din stănga), Et.1, primul birou pe stânga.