Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Structura organizatorică

 

 
 

 

 
  Director Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică
Lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu
  Referent Dr. Ana Maria Roman Negoi
  Organigrama Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică (CCŞ)