Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Structura organizatorică

 

 
 

 

 
  Director Centrul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic
Lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu
  Secretar Daniela Câmpean
  Organigrama funcţiilor din cadrul Centrului pentru Cercetare Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic - CCŞTT