Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Activităţi de cercetare

Şcoala doctorală

Şcoala doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918", cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire academică.

Şcoala doctorală îşi propune ca misiune promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea fundamentală şi aplicativă, vizează sporirea calităţii pregătirii universitare, precum şi încheierea unor parteneriate în activităţi de cercetare interdisciplinară, la nivel naţional şi internaţional.

site Şcoala doctorală

   

Centre de cercetare


     
  Centrul de cercetări filologice şi dialog multicultural  
     
     
  Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică - C.I.E.L.  
     
     
  Centrul de Cercetare a Imaginarului "Speculum"  
     
     
  Centrul de cercetari istorice si politologice "Iuliu Maniu"  
     
     
  Institutul de Arheologie Sistemică "Iuliu Paul"  
     
     
  Centrul de Cercetări Sociologice  
     
     
  Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Teritorială  
     
     
  Centrul de Cercetări B.EN.A.  
     
     
  Centrul The International Research Center in Geometric Function Theory  
     
     
  Centrul de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie Creştină  
     
     
  Centrul de Cercetări Economice  
     

     
  Centrul de Cercetări Matematice şi Informatice