Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Publicaţii ştiinţifice

   

Reviste

 
   

     
  Acta Universitatis Apulensis - Mathematics - Informatics  
  Departamentul: Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Indexare: CNCS, Categoria B+, Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik
 

     
  RevCAD Journal of Geodesy and Cadastre  
  Departamentul: Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Indexare: IndexCopernicus
 

     
  Annales Universitatis Apulensis. Series Historica  
  Departamentul: Istorie, Arheologie, Muzeologie
Indexare: CNCS, Categoria B, Central and Eastern European Online Library; Scopus by Elsevier Bibliographic Databases, ERIH (NAT).
 

     
  Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica  
  Departamentul: Filologie - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Indexare: CNCS cat. B; CEEOL; EBSCO; ERIH PLUS
 

     
  Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica  
  Departamentul: Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Indexare: Research Papers in Economics (RePEc), ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Cabell"s Directory of Publishing Opportunities, Ulrich"s, Genamics JournalSeek, Open J-Gate
 

     
  Annales Universitatis Apulensis Series Jurisprudentia  
     

     
  Revista de Studii Doctorale - contabilitate  
     

     
  Revista PANGEEA  
  Departamentul: Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Indexare: CEEOL, IndexCopernicus
 

     
  Altarul Reîntregirii Annales Apulensis. Series Theologica Logos  
  Departamentul: Teologie Ortodoxă
Indexare: CNCS, Categoria B+, CEEOL, IndexCopernicus
 

     
  Journal Of Linguistic And Intercultural Education  
  Departamentul: Limbi Moderne
Indexare: CNCS
 

     
  Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti  
  Departamentul: Istorie, Arheologie, Muzeologie
Indexare: CNCS, Categoria B
 

     
  Current and Future Perspectives on Teaching and Learning  
 
 

     
  "Incursiuni in imaginar"  
 
 

 

     
  Young Researchers in Humanities  
 
 

     
  Buletinul sesiunii studenţilor şi masteranzilor filologi  
 
 

 

 

 

Edituri

 

     
  Editura Aeternitas