Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
 
Centrul pentru Cercetare Științifică și Transfer Tehnologic
Noutăţi

 

Rezultate finale competiţie „Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare”
 
 
Nume şi prenume     Tema de cercetare        
               
Lect.univ.dr. Popa Lucian     Stabilitate (generalizată) pentru sisteme liniare discrete variante în timp       ADMIS
               

 
Asist.univ.dr. Bâgiu Lucian Vasile     Regressus ad uterum and the androgynous nostalgias: readings into The Diary of Dracula through Corpus Hermeticum       ADMIS

 
Conf.univ.dr. Popa Cristian Ioan     „Pasărea-suflet”: ipostaze şi legături ale vechii arte funerare europene cu „helper birds” şamanice din Asia       ADMIS

 
Lect.univ.dr. Millea Vlad Zeno     Diferenţe de gen privind alegerea ocupaţiei de către adolescenţi şi structura ocupării forţei de muncă. O analiză în context european       ADMIS

 
Lect.univ.dr. Bogdan Manole Decebal     Alterarea Drepturilor Fundamentale ale Omului prin utilizarea mediului virtual de comunicare       ADMIS
               

 
Conf.univ.dr. Iordăchescu Teodora     Social realities reflected in proverbs. A comparative approach to Romanian and English cognitive metaphors in proverbs       ADMIS
               

 

Lansare competiţie proiecte de cercetare

„Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare”

 
Cerere de finanţare
 
Contract de finanţare
 
Metodologia de selecţie a propunerilor de proiecte de cercetare susţinute prin fondurile alocate proiectului „Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare"
 

     

Burse pentru programe online oferite de Universitatea Anaheim, California

(data publicării 09.05.2018)

  Detalii

     

Concursuri anuale dedicate cercetătorilor ştiinţifici organizate de Academia Regală din Belgia pentru Ştiinţe a Teritoriilor de peste mări în 2019 şi 2020.

(data publicării 09.05.2018)

  Detalii