Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Noutăţi


Metodologia de finanţare a cercetării ştiinţifice din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuliaRelansare competiţie de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Competiţia a II-a

Nume şi prenume

Tema de cercetare


Eligibilitate
Punctaj
                           
Conf.univ.dr. Paştiu Carmen     Loialitatea consumatorilor în cazul comerţului on-line în România (E-Loyalty with on-line stores in Romania)       Eligibil   Admis       95   pct.

Conf.univ.dr. Varvara Simona     Mecanismul coroziunii în prezenţa unui inhibitor netoxic - investigaţii interdisciplinare prin tehnici electrochimice şi ne-electrochimice       Eligibil   Admis       100 pct.

Prof.univ.dr. Gligor Mihai     Studiul bioarheologic al unui mormânt multiplu eneolotic de la Alba Iulia - Lumea Nouă       Eligibil   Admis       100 pct.
                           

                       
Competiţia I                      
                       
Nume şi prenume     Tema de cercetare     Eligibilitate         Punctaj
                       
CP 1 Rotar Marius

Romanian Rugby during the Second World War (1941-1945)

Eligibil Admis       100 pct.

Lect.univ.dr. Herţeg Crina

On the Metaphoricity of Business English Idioms

Eligibil Admis       95 pct.

Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko

Optimizarea consumurilor energetice şi masice corespunzătoare unei instituţii de învăţământ în acord cu principiile dezvoltării durabile

Neeligibil
     

Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana     Învăţarea automată prin analogie aplicată în analiza imaginilor
    Neeligibil
     
 

Calendar relansare competiţie


Rezultate finale competiţie

de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Nume şi prenume Tema de cercetare CP 1 Rotar Marius Romanian Rugby during the Second World War (1941-1945) ADMIS Lect.univ.dr. Herţeg Crina On the Metaphoricity of Business English Idioms ADMIS Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana Învăţarea automată prin analogie aplicată în analiza imaginilor
ADMIS Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko Optimizarea consumurilor energetice şi masice corespunzătoare unei instituţii de învăţământ în acord cu principiile dezvoltării durabile ADMIS


Rezultate finale competiţie

de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Nume şi prenume

Tema de cercetareFACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
CP 1 Rotar Marius


Romanian Rugby during the Second World War (1941-1945)ADMIS

 

Lect.univ.dr. Herţeg Crina


On the Metaphoricity of Business English IdiomsADMIS
               
FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI
 
Conf.univ.dr. Bîrluţiu Adriana


Învăţarea automată prin analogie aplicată în analiza imaginilorADMIS
Conf.univ.dr. Tulbure Ildiko


Optimizarea consumurilor energetice şi masice corespunzătoare unei instituţii de învăţământ în acord cu principiile dezvoltării durabileADMIS

Lect.univ.dr. Bostan Roxana


Utilizarea metodelor electrochimice în investigarea extractului de castane (Aesculus hippocastanum L.) ca inhibitor ecologic pentru protecţia bronzului în mediu ce simulează ploaia acidăRETRAS DOSAR

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE - FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ -


Lansare competiţie de granturi interne de cercetare de excelenţă

în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0660

Acţiuni şi instrumente suport pentru susţinerea cercetării de excelenţă

din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Cerere de finanţare Contract de finanţare Metodologie pentru acordarea granturilor interne de cercetare de excelenţă
data publicării 25.09.2019


Rezultate finale competiţie „Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare” Nume şi prenume Tema de cercetare Lect.univ.dr. Popa Lucian Stabilitate (generalizată) pentru sisteme liniare discrete variante în timp ADMIS


Asist.univ.dr. Bâgiu Lucian Vasile Regressus ad uterum and the androgynous nostalgias: readings into The Diary of Dracula through Corpus Hermeticum ADMIS


Conf.univ.dr. Popa Cristian Ioan „Pasărea-suflet”: ipostaze şi legături ale vechii arte funerare europene cu „helper birds” şamanice din Asia ADMIS


Lect.univ.dr. Millea Vlad Zeno Diferenţe de gen privind alegerea ocupaţiei de către adolescenţi şi structura ocupării forţei de muncă. O analiză în context european ADMIS


Lect.univ.dr. Bogdan Manole Decebal Alterarea Drepturilor Fundamentale ale Omului prin utilizarea mediului virtual de comunicare ADMIS


Conf.univ.dr. Iordăchescu Teodora Social realities reflected in proverbs. A comparative approach to Romanian and English cognitive metaphors in proverbs ADMIS


 

 

Lansare competiţie proiecte de cercetare

„Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare”

 
Cerere de finanţare
 
Contract de finanţare
 
Metodologia de selecţie a propunerilor de proiecte de cercetare susţinute prin fondurile alocate proiectului „Acţiuni suport pentru activităţi de excelenţă în cercetare"
 

     

Burse pentru programe online oferite de Universitatea Anaheim, California

(data publicării 09.05.2018)

  Detalii

     

Concursuri anuale dedicate cercetătorilor ştiinţifici organizate de Academia Regală din Belgia pentru Ştiinţe a Teritoriilor de peste mări în 2019 şi 2020.

(data publicării 09.05.2018)

  Detalii