Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Metodologii

 


REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

- ANEXE (valabile începând cu anul universitar 2017/2018)


HOTĂRÂREA nr.  457/2011

privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior publicată în MO. nr. 371 din 26.05.2011


HOTĂRÂREA nr. 36/2013

privind modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88, din 11 februarie 2013


ORDINUL nr. 6.129 din 20 decembrie 2016

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, publicat în MO nr. 123 din 15.02.2017

 

ANEXE la ORDINUL nr. 6.129 din 20 decembrie 2016  
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, publicat în MO nr. 123 din 15.02.2017