Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2007

 

Înapoi la manifestări ştinţifice

 

Data

Luna

Tipul manifestării

Denumire manifestare

Domeniul tematic

Persoana de contact

30-31 

03

Natională

Schimbări de paradigmă în stiintele educatiei

Stiintele educatiei

Lect. univ. dr. Scheau Ioan
andreischeau@yahoo.com

16

04

Sesiune natională de comunicări stiintifice studentesti

Teologie crestină si contextualitate inter-religioasă

Teologie,
Filosofie  

Pr. prof. dr. Emil Jurcan
emiljurcan@yahoo.com

20

04

Sesiune internă de comunicări stiintifice ale profesorilor

Sacra Teologia
(Annales Universitas Apulensis. Series Theologica)

Teologie,
Misiologie, Cultură ,
Spiritualitate

Pr. conf. dr. Mihai Himcinschi
Himmihai@yahoo.com

20-21

04

Studentească - natională

IN-EXTENSO

Matematică -Informatică -Birotică

Finante-Contabilitate
Management-Marketing
Cadastru
Stiinta Mediului

 

20-21

04

Internă

Simpozion

Sistemul bancar

Adam Dragoi,
Angela Tatu

4-5

05

Studentească - natională

Simpozion

Asistenta sociala

Lect. univ.dr.Petronela Talpas

ptalpas@yahoo.com

4-5

05

Studentească - natională

Simpozion

Sociologie

Asist.univ.drd.Liliana Ionas

liliana_ionas@yahoo.com

4-5

05

Simpozion international

Cosmosul între frumos si apocaliptic. Un recurs etic asupra ecologiei

Teologie, Ecologie, Filosofie 

Arhim. Conf. Dr. Teofil Tia Epalba@yahoo.com
sau arhiepiscopia@reintregirea.ro
Teofiltia@reintregirea.ro

5-10 

05

Ateliere tematice

Zilele Francofoniei

Limba franceză
Filologie

Lect. dr. Valeria Pioras
0258811412, int.     177

11-12

05

internationala

GEOCAD

Topografie, Geodezie, GIS, Fotogrametrie, Cadastru, Ingineria Mediului

 

11-12

05

Natională

Simpozion

Relatii internationale

Ioan Gănfălean,
Calin Buda,
Mihaela Macavei

18-19

05

Internă

Simpozion

Drept public si drept privat

 

25-26 

05

Sesiune de comunicari
Internatională

Centenar M. Eliade si M. Sebastian

Istoria literaturii

Asist. dr. G. Chiciudean
Asist.dr. L. Băgiu
www.uab.ro

26-27

05

Simpozion national,
cu prezentă internatională

Ecoteologia religioasă, parte a  memoriei culturale europene

Teologie, oratorie, omiletică

Pr. lect. drd. Jan Nicolae
Nicolaejan@yahoo.com

01-02

06

Simpozion national

„Abordări comunitare ale Asistentei Sociale. Modele de bune practici"

Asistentă Socială

Conf. univ. dr.
Mărioara Ludusan

mludusan@uab.ro

01-02 

06

Sesiune de comunicări
Internatională

Zilele Catedrei de Istorie

Repere si perspective in istoriografia contemporana

Asist.drd. Sorin Arhire
sorinarhire2001@yahhoo.com

8-9 

06

Simpozion international

Al VI-lea Simpozion International
al Asociatiei Romăne de Stiinte Regionale "IMPACTUL ADERăRII ROMÂNIEI  LA UNIUNEA EUROPEANĂ  ASUPRA STRUCTURILOR REgIONALE"

Dezvoltare regională

 

 

 

 

 

18-20

07

internationala

Sustainable Development
in Balkan area: Vision and Reality

Soil, air and water pollution

Strategies for the non-favorite (industrial) areas" rehabiltation

Residues" recovery theory and practice

Food quality and safety

Environmental legislation and education
Round table:
Un-polluting technologies for Romania in the process framework of joining the European Union

 

 

30-2

08-09

internationala

International Conference on Theory and Applications in mathematics and Informatics,
ICTAMI2007

MatematicaInformatica

 

20-21

10

Simpozion National

Aghiografie transilvană în context european

Teologie, Istorie 

Arhid. asist. drd. Alin Albu,
Alma_deian@yahoo.com

2-3  

11

Sesiune de comunicări
Internă

Doctoranzi albaiulieni si oportunitatea cercetării istorice

Istorie
Arheologie

Prof. dr.Eva Mărza
evamarza@yahoo.com

 03

11

 Interna

Sesiune tinerilor doctoranzi

Istorie

Ancateu Teodora

15-16

11

Internatională

Cadre didactice

- De l"absurde du monde à l"absurde du théătre: le centenaire Alfred JARRY
- CALL ( Computer Assisted Language Learning

 

15-16

11

Internatională

Conferintă

Drepturile omului

Ioan Ganfalean,
Laura Voiculescu,
Laurentiu Boureanu

16-17

11

Internatională

Challenges of Knowledge-Based Contemporary Economy

Catedra Finante Contabilitate
Catedra Management Marketing

Catedra Finante Contabilitate
uab_accounting@yahoo.com

Catedra Management Marketing

23-24

11

Sesiune de comunicări
Natională

Sesiunea anuală a cercurilor stiintifice studentesti

Istorie
Filologie
Limbi moderne

Conf.dr. Octavian Tatar
octavian.tatar@personal.ro
Asist. drd. Ileana Burnichioiu
iburnichioiu@uab.ro

14

12

Sesiune de comunicări
Internă

Perspective moderne în abordarea limbii si literaturii romăne

Limba si literatura romănă

Asist. drd. Maria Petrescu

16

12

Sesiune internă de comunicări stiintifice ale masteranzilor

Psihoteologia. Spre o reflexie identitară

Teologie, Psihologie

Arhim. conf. dr. Teofil Tia
Teofiltia@reintregirea.ro
Pr. lect. dr. Dorin Opris
Dorin_monica@yahoo.com