Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2008

 

Înapoi la manifestări ştinţifice


Data 

Luna

Locul de desfăsurare

Denumire manifestare

Domeniul tematic

Persoana de contact

6-9

03

Catedra de Teologie,

Aula „Simion Stefan", Teologie

Tinerii Europei Mileniului III

Teologie,

Filozofie,

Istoria Religiilor

Pr. prof. dr. Emil Jurcan

emiljurcan@yahoo.com

14

03

Aula Universitătii

Aspecte teoretice si practice în materie de drept public si drept privat

Juridic

Lect. univ. dr. Felician Cotea

15

03

Aula Universitătii

Jurisprudenta CEDO

Juridic

Conf. univ. dr. Ioan Gănfăleanu

22

03

Aula magna

Cronotopul în literatură

Literatură (Imaginar)

Lect. Gabriela Chiciudean

Tel. - 058/811412,int. 106

gabitoamna@yahoo.com

27

03

DPIPP Blaj

Strategii alternative de instruire - învătare si evaluare

Stiinte ale educatiei

marcela_ciortea@rcnet.ro

29-30

03

Univ. „1 Decembrie 1918"

Problematici sociale în context european

Sociologie

 

29-30

03

Univ. „1 Decembrie 1918"

Practici centrate pe comunitate în Asistenta Socială

 

Asistentă Socială

 

2-3

04

Sala TP IV, Teologie

Theologia, „semper reformanda". Teologia

Ortodoxă  universitară romănească

contemporană

Teologie,

Misiologie, Pedagogie, Cultură si

Spiritualitate

Pr. Conf. dr. Mihai Himcinschi

Himmihai@yahoo.com

4-5

04

Alba Iulia

IN-EXTENSO

Matematică- Informatică;

Finante-Contabilitate;
Management-Marketing;
Cadastru;
Stiinta Mediului.

 

Conf. univ. dr.. POPA MARIA
mpopa@uab.ro
Prep. univ. drd.POPA ALEXANDRA
axel_topa@yahoo.com
Asist univ.drd. Ungurean Andreea
andreeaungur@yahoo.com

11-12

04

Univ. „1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Educatia între traditie si modern

Pedagogie, Psihologie,  Didactică

liana74@yahoo.com

Lect. univ. drd. Tăusan  Liana

25-27

04

IAS  Univ „1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Arheologia sistemică în  contextul cercetării romănesti actuale si de perspectivă

Arheologie

Florescu Cristian Titus

8-9

05

Sala S3

si sala Apor nr. 1si 2

Repere legislative prezente si viitoare, în contextul post-aderare a Romăniei la Uniunea Europeană.

Juridic

Lect. univ. drd. Hurbean Ada si asist. univ. drd. Mihaela Macavei

 

29-30.

05

Aula magna

Zilele Facultătii de Istorie si Filologie - Sectiunea Istorie

Istorie

Conf. Octavian Tătar

Tel. - 0258/811412,int. 122

octavian.tatar@personal.ro

9-10

05

Alba Iulia

GEOCAD

Topografie, Geodezie, GIS, Fotogrametrie, Cadastru, Ingineria Mediului

Prof.dr. ec. PALAMARIU MARICEL
mpalamariu@uab.ro
Conf.univ.dr. Dimen Levente
ldimen@uab.ro

9-11

05

Catedra de Teologie, Aula „Dumitru Stăniloae"

Frumosul în teologie, filologie si artă. Pasul dincolo de estetică

Teologie, Ecologie, Filozofie

Arhim. Conf. Dr. Teofil Tia Epalba@yahoo.com

arhiepiscopia@reintregirea.ro

Teofiltia@reintregirea.ro

20-21

 

05

Alba Iulia

Simpozionul Societătii Romane de Geografie

Aspecte ale morfodinamicii actuale

Conf.univ.dr. Ludusan Ovidiu nlududan@uab.ro

Conf.univ.dr. Dimen Levente

ldimen@uab.ro

23-24

05

Aula Mare, Teologie practică

Psiho-pedagogie si

consiliere post-universitară

Teologie, Pedagogie, psihologie

Arhim. Conf. dr. Teofil Tia

Teofiltia@reintregirea.ro

Pr. Lect. dr. Dorin Opris

Dorin_monica@yahoo.com

23-25

05

Aula Mică, Teologie Practică

Etnologia si antropologia culturală crestină

Teologie, oratorie, omiletică

Pr. Lect. drd. Jan Nicolae

Nicolaejan@yahoo.com

24-25

05

CCDT

Dezvoltare regională si integrare europeană

Sociologie

Conf. univ. dr. Dumitru Popovici dumitrupopovici@hotmail.com

24-25

05

S12

Asistenta socială în context european

Asistentă Socială

Lect. univ. dr. TALPAS PETRONELA, ptalpas@yahoo.com

13-14

06

Sala S7 si S8

Zilele Facultatii de Istorie si Filologie - Sectiunea Filologie

Regional si / sau universal in limba si literatura

Filologie

Lect. univ. drd. Coralia Telea Asist Univ. drd Petre Stefan Ionescu

petru_stefan_ionescu@yahoo.com

corahandrea@yahoo.com

3-4

 

07

Alba Iulia

„Varste absolute prin metode nucleare cu aplicatii in arheologie, geologie si mediu" - diseminare rezultate obtinute in cadrul proiectului CEEX nr. 749/2006

Fizica-datare, arheologie, geologie, mediu

Dr. Simona Varvara
svarvara@uab.ro


Lect. drd. Mihai GLIGOR
m_gligor@yahoo.com

24/30

07

Univ. „1 Decembrie 1918"

Murire si moarte în Europa în secolele XVIII-XX

Istorie

mrotar2000@yahoo.com

14-19

08

Alba Iulia

International Conference on complex analysis and related topics

1.Analytic functions of one complex variable

2.Quasiconformal mappings and Teichmuller spaces

3. Several complex variables

4. Functional analytical methods in complex analysis

rofinsem@gmail.com

conf.univ.dr. BREAZ DANIEL

conf.univ.dr. Breaz Nicoleta

nbreaz@uab.ro

10-11

09

Alba Iulia

Simpozionul „Agricultura si dezvoltarea durabila"

Prezent si perspective ale agriculturii romănesti în comunitatea europeană. Parteneriat învătămănt-cercetare-productie

Conf.univ.dr. Ludusan Ovidiu nlududan@uab.ro

Conf.univ.dr. Dimen Levente

ldimen@uab.ro

15-20

09

Univ. „1 Decembrie 1918"

În căutarea identitătii. Cler si enoriasi în Transilvania în oglinda materialelor de arhivă 1744-1754

Istorie

laurastanciu@hotmail.com

20-22

09

Alba Iulia

Congresul National al Societatii Romane de Geologie Economica

Zăcăminte nemetalifere si mediul înconjurător

Conf.univ.dr. Ludusan Ovidiu nlududan@uab.ro

6

10

Catedra de Drept

Norme juridice si institutii de protectie a copilului aflat în dificultate

Juridic

Conf. univ. dr. Adam Drăgoi

20-21

10

Catedra de Teologie Istorică, Aula „Dumitru Stăniloae"

Relevanta europeană a aghiografiei transilvane

Teologie, Istorie,

Filosofia istoriei,

Folclor

Arhid. Lect. drd. Alin Albu,

Alma_deian@yahoo.com

23-25

10

Aula magna

Valori bibliofile din patrimoniul cultural national.

Istorie

Prof. dr. Eva Mărza

Tel. - 0258/811412,int. 120

evamarza@yahoo.com

06

11

Aula magna

 

Doctoranzii albaiulieni si oportunitatea cercetării stiintifice

Istorie

Filologie

Prof. univ. dr. Iacob Mărza

Tel. - 0258/811412,int. 122

iacob_marza@yahoo.com

14-15

11

Aula magna

Modelul european al autodeterminării nationale

Istorie

Conf. Valer Moga

Tel. - 0258/811412,int. 122

valermoga@yahoo.co.uk

20-21

11

Aula Universitătii

Legislatia internă si Conventia Europeană a Drepturilor Omului

 

Lect. univ. dr. Laura Cetean - Voiculescu

22-23

11

Aula magna

 

Cercetarea stiintifică studentească si provocările prezentului

Istorie

Filologie

Conf. Octavian Tătar

Tel. - 0258/811414,int. 122

octavian.tatar@personal.ro

27-29

11

Aula Universi-tătii

1st International Conference on Linguistic and Intercultural Education

Centrul CIEL

Catedra de Limbi Moderne

 

28-29

11

Aula Universi-tătii

Challenges of Knowledge-Based Contemporary Economy

The Second Edition

Catedra Finante Contabilitate
Catedra Management Marketing

Catedra Management Marketing

Catedra de Finante Contabilitate

12

12

Catedra de romănă

 

 

 

13-14

12

Laborator Retele Internet

Tehnici de filmare si editare in multimedia

Mate - Info

Lect. Incze Arpad