Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2009

 

Înapoi la manifestări ştinţifice

 

Data

Tip de manifestare

Participare

Denumire manifestare

Domeniul tematic / Organizator

Persoana de contact

30 Ianuarie

Intern: prelegere ştiinţifica la sarbătoarea „Sfinţii Trei Ierarhi" - Aula „Dumitru Staniloae"

 

"Zilele teologiei bălgrădene"

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Catedra de Teologie Aula „Dumitru Staniloae"

Pr. Dumitru Vanca vancadum@yahoo.com

Tibi Apolzan teologialba@yahoo.com

20 -21 Februarie

Naţional

 

"Sesiune de comunicari ştiinţifice a studenţilor masteranzi "

Facultatea de Drept si Ştiinte Sociale

Catedra de Drept

Prof. univ. dr. Mircea Criste

6 Martie

Internaţional

 

Societate şi instituţii în Transilvania la 1918

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Istorie

Conf. univ .dr. Valer Moga valermoga@yahoo.co.uk

20-21 Martie

Sesiunea Natională de Comunicari Stiintifice

 

SCHIMBĂRI DE PARADIGMĂ ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI  
Ediţia a III-a

Manifestarea îşi propune să reunească specialişti şi practicieni din domeniul educaţiei, în scopul unui reuşit schimb de idei şi bune practici privind experienţa didactică şi de cercetare şi propune abordarea temei din următoarele perspective: postmodernismul, paradigma umanistă, culturală, axiologică; pedagogia medierii; pedagogia situaţiilor educative; abordarea calitativă (calitativistă); abordarea curriculară; abordarea ecologică, noile educaţii; educaţia şi globalizarea.

 

registration

27-28 Martie

A treia Sesiune de comunicari a Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum"

In special membrii Centrelor de Cercetare a Imaginarului

Imaginarul religios în literatura

1. Mitologie clasica si texte literare
2. Motive precrestine în texte literare
3. Religiozitate moderna reflectata în texte literar

 

detalii, inscrieri

Martie

Masa rotundă „Cartea de istorie în format electronic"

 

 

Centrul de cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu"

Prof. Univ. Dr. Iacob Mărza

3-5 Aprilie

Internaţional

 

Spiritualitate în preistorie

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Istorie

Lect. univ .dr. Popa Cristian cristi72popa@yahoo.com

3-4 Aprilie

Studenţească - naţională

Studenţi si elevi

Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti

- Ediţia a IX-a

-Finanţe-Contabilitate
- Administrarea Afacerilor-Marketing
-Matematică-Informatică-Electronica
- Topografie-Cadastru
-Ingineria mediului
- Elevii in parteneriat cu Universitatea

 

detalii, inscrieri

 

24 -25 Aprilie

Naţional

 

Atelierul studenţesc de traduceri literare şi de texte specializate

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Limbi Moderne

 

detalii, inscrieri

24-25 Aprilie

Naţional

 

Sesiune ştiinţifică studenţească „Sociologie şi intervenţie sociologică

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială

 

detalii, inscrieri

24-25 Aprilie

Naţional

 

Sesiune ştiinţifică studenţească „Diagnoza socială şi intervenţie asistenţială

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială

 

detalii, inscrieri

24-25 Aprilie

Naţional

 

Sesiune ştiinţifică studenţească „Paradigme educaţionale in context european"

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Pedagogie

informatii

27-28 Aprilie

Simpozion internaţional

 

Libertate şi responsabilitate: iniţiative şi limite în dialogul ecumenic

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Centrul de cercetari, Catedra de Teologie Aula „Dumitru Staniloae"

Pr. Dumitru Vanca vancadum@yahoo.com

Pr. Mihai Himcinschi himmihai@yahoo.com

6-7 Mai

INTERNATIONAL U.A.B. - B.E.N.A WORKSHOP
MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF ENVIRONMENT

Cadrele didactice

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE PROTECTION OF ENVIRONMENT

1. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
2. SOIL, WATER AND AIR POLLUTION
3. FOOD CONTAMINATION
4. ENVIRONMENTAL MONITORING& DATA QUALITY

 

registration

8-9 Mai

Sesiune internaţională de comunicări studenţeşti dedicată masteranzilor

 

Sfăntul Grigore de Nazianz: cugetare laica şi cugetare teologică

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Catedra de Teologie Aula „Mitropolit Simion Stefan"

Pr .prof. dr. George Remete

8-9 mai 2009

Internaţională

Cadre didactice

GeoCad 09

Geodesy;

Topography;

Cadastre;

Land Registry

 

registration

13-14 mai 2009

Sesiune internaţională de comunicări studenţeşti

 

Sfinţii capadocieni şi începuturile asistenţei sociale organizate

Facultatea de Teologie Ortodoxa Catedra de Teologie Aula „Mitropolit Simion Stefan"

Pr. Teogil Tia epalba@yahoo.com

Pr. Dan Mihai
dan_ioanmihail@yahoo.com

Pr. Ovidiu Panaite panaite@libero.it

15-16 mai 2009

Naţională - Abrud

Cadre didactice, cercetatori

Simpozionul societăţii Romăne de Geografie

Geomorfologie

Conf. univ. dr. Luduşan Ovidiu, Conf. univ. dr. Dimen Levente

15-16 mai 2009

Naţională

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la specializările Drept, Administraţie publică şi Asistenţă managerială şi secretariat

„ASPECTE REFERITOARE LA ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI CU CEA COMUNITARĂ"

 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

detalii

sesiunedrept_uab@yahoo.com

21-23 Mai

 

Cadrele didactice

The Exploratory Workshop.
Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education

Setting up the European Network for Intercultural Education Activities - ENIEDA
Identifying means of funding and financing for joint activities from among available sources, especially EU research programmes
Identifying specific cooperation activities, such as joint academic (MA/Doctoral) programmes and collaborative publication projects
Assessing and improving teacher education/training and higher education policies, practices and programmes, with a focus on pluricultural competencies
Analysing methods of integrating anti-racist and anti-xenophobic dimensions in formal and informal education
Establishing ways of capitalizing on bilingualism and multilingualism in shaping a European identity versus preserving national / regional /ethnic identities

 

registration

22-23 Mai

Sesiune stiintifica anuala internationala

Participare internationala

PROVOCĂRI ALE ÎNCEPUTULUI DE SECOL ÎN LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI ARTĂ

Catedra de Limba si Literatura Romana Centrul de Cercetări Filologice si Dialog Multicultural din cadrulFacultătii de Istorie si Filologie

 

registration

22-23 Mai

Simpozion internaţional

 

Antropologia culturală şi religioasă în context european

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Centrul de cercetări

Catedra de Teologie Aula „Dumitru Stăniloae"

Pr. Jan Nicolae nicolaejan@yahoo.com

Pr. Cristea Avram

22-23 Mai

Sesiune stiintifica anuala internationala

Participare internationala

PROVOCĂRI ALE ÎNCEPUTULUI DE SECOL ÎN LIMBĂ, LITERATURĂ ŞI ARTĂ

Catedra de Limbi Moderne Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică - C.I.E.L.

 

registration

19-20 Iunie

Workshop

Participare internationala

Comparing Nobilities in Medieval Europe: Center and Peripheries in the process of Europeanization (1000-1500)

Catedra de Istorie

Cosmin Popa-Gorjanu cosminpg@gmail.com

04 Iulie

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice a profesorilor de Istorie şi filozofia religiilor din facultaţile de teologie

 

Geopolitica religioasă la început de mileniu

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Catedra de Teologie Aula „Mitropolit Simion Ştefan"

Pr. Emil Jurcan emiljurcan@yahoo.com

11 - 12 Iulie

Naţional

 

Colocviul Naţional şi Adunarea Generală a Asociaţiei Uniunii Comparatiştilor din Romănia „Mai are un viitor istoria literara?"

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Limba şi literatura romănă

Catedra de Limbi moderne

Prof. univ. dr. Mircea Braga mirceabraga@yahoo.com

Conf. univ. dr. Diana Cămpan dcampan2002@yahoo.com

Conf. univ. dr. Rodica-Gabriela Chira rogabchira@yahoo.fr

11 - 12 Iulie

Colocviul Naţional al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din Romănia

Membrii Asociatiei de Literatura Generala si Comparata din Romania

Mai are un viitor Istoria literara?

1. Nou şi vechi în practica Istoriei literare
2. Istoria literară în context interdisciplinar
3. Istoria literaturii în manualele scolare

 

detalii, inscrieri

28-29 August 2009

Conferinta internationala

 

Alcoholism - Historical and Social Issues

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia şi Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia

 

detalii, inscrieri

Septembrie  2009

Interna - Alba Iulia/ sau Albac

Studenti, cadre didactice

Scoala de vara „Programare visuala in .NET"

Informatica

Lect. univ. drd. Domsa Ovidiu

3 - 6 September

International

Internationala

International Conference on Theory and Applications in mathematics and Informatics,
ICTAMI 2009

Matematica / Informatica

 

registration

25-27 Septembrie

Conferinta internationala

 

Dying and Death in 18th - 21st centuries Europe

Centrul de Cercetari Istorice si Politoligice Iuliu Maniu,
Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Romania
Muzeul National al Unirii, Alba Iulia, Romania
Arriodante Fabretti Foudantion, Torino, Italy

Dr. Marius Rotar, Cp. III

 

detalii, inscrieri

8-9 octombrie 2009

Nationala cu participare internationala

Cadre didactice, cercetatori

Bibliologie si patrimoniu cultural national: cercetarea si perspectivele digitizarii. Editia III

Centrul de Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu", Catedra de Istorie

 

detalii, inscrieri

15-16 octombrie 2009

Nationala cu participare internationala

cercetători din ţară şi străinătate

Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea

Facultatea de Istorie, Institutul de Studii Istorice şi Politologice Iuliu Maniu - Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918"

 

detalii, inscrieri

Cercetator Dr. Botond Gudor, Institutul de Studii Istorice si Politologice Iuliu Maniu, e-mail: gudorbotond@yahoo.com

octombrie 2009

Internationala - Bucuresti, Univ Politehnica

studenti

Concurs International ACM

Informatica

Lect. univ. drd. Domsa Ovidiu

3 Noiembrie  2009

Simpozion internaţional

 

Protopopul Ioan Zoba din Vinţ şi cartea romănească de cult în Transilvania în sec. XVII

Facultatea de Teologie Ortodoxa

Centrul de cercetări

Catedra de Teologie Aula „Dumitru Stăniloae"

Pr. Dumitru Vanca vancadum@yahoo.com

Ana Dumitran anadumitran@yahoo.com

13 - 14 Noiembrie  2009

Naţional

 

Doctoranzi albaiulieni şi oportunitatea cercetării ştiinţifice

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Istorie

Prof.univ.dr. Eva Marza evamarza@yahoo.com

19-20 noiembrie  2009

Naţional cu participare internaţională

 

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor filologi „Provocări ale începutului de secol XXI în limbă, literatură şi artă"

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Limba şi literatura romănă

Catedra de Limbi moderne

Lect. univ. dr. Maria Stefanescu academic.uab@gmail.com

Asist, univ. drd. Maria Mureşan e_m_muresan@yahoo.com

Lect. univ. dr. Adina Curta adinacurta@yahoo.fr

Asist, univ. drd. Paul Nanu
polissimo@yahoo.com


Lect. univ. dr. Petronela Wainberg
petronelawainberg@yahoo.fr

13-14 noiembrie  2009

Internaţională

Cadre didactice, cercetatori

Challenges Of Contemporary  Knowledge-Based Economy  - Third Edition

Finanţe
Contabilitate
Economie
Management
Marketing

 

detalii, inscrieri

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan
conf-ec@uab.ro
Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

20-21 noiembrie  2009

 

 

Conferinţa Internaţională a cadrelor didactice cu tema „Interfeţe şi perspective legislative în dreptul romănesc".

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Drept

Prof. univ. dr. Mircea Criste

19-20 noiembrie

Naţional

 

Cercetare ştiinţifică studenţească şi provocările prezentului

Facultatea de Istorie şi Filologie

Catedra de Istorie

Asis. univ dr.. Ileana Burnichioiu iburnichioiu@yahoo.com

Lect. Univ. dr. Mihai Gligor m_gligor@yahoo.com

4-5 decembrie 2009

Nationala cu participare internationala

Cadre didactice - cercetatori

Inteligenţă teritorială şi dezvoltare comunitară

Sociologie

 

detalii, inscrieri

Prof. univ. dr. Mihai Pascaru m_pascaru@yahoo.com
Conf. univ. dr.Lucian Marina
marinafrds@yahoo.com

 

10 Decembrie

 

 

Masa rotundă cu tema „Cauze şi condiţii care generează manifestări infracţionale în domeniul economic".

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Drept

Prof. univ. dr. Mircea Criste

11 -12 decembrie 2009

Naţional

 

Familia şi comunitatea în practica asistentială

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială

Lect. univ. dr. Calina Butiu

bcalina@yahoo.co.uk

 

detalii, inscrieri

12-13 Decembrie 2009

Naţională

Cercetatori studenţi

Workshop „Tehnici de achiziţie şi prelucrare a imaginii digitale în multimedia", ediţia a 3-a .

Multimedia, imagine digitală

Lector univ.drd. Arpad Incze