Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2012

 

Înapoi la manifestări ştinţifice

 

Perioada

Luna

Locul de desfăşurare

Tip manifestare

Titlul  manifestării

Facultatea/Catedra/
Centrul de Cercetări

Persoana de contact

11

02

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Simpozion national Convergente si provocari in domeniul stiintelor exacte si ingineresti 2012

Fac de Stiinte/ DSEI

Rotar Corina
crotar@uab.ro

23-24

03

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Conferinţă în cadrul proiectului „Cuius Regio" . Secolul XVI

Facultatea de Istorie şi Filologie
DIAM

Lector dr. Cosmin Popa Gorjanu
 pgcosmin@yahoo.com

29-31

03

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Simpozion naţional
"Valenţele antreprenoriatului. Tendinţe actuale şi modele şi modelel de succes"

Fac de Stiinte/ DSEGA, Colectivul management-marketing

 

information

30-31

03

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţionl cu participare internaţională

Workshop în cadrul proiectului „Cuius Regio". Secolul XVIII

Facultatea de Istorie şi Filologie
DIAM

Conf. dr. Laura Stanciu
laurastanciu@hotmail.com

19-20

04

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

naţională cu participare internaţională

Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti Perspective şi interferenţe în dreptul sec. XXI

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Lect. univ. drd. Călin Buda

27-28

04

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Sesiune studenţească de comunicări
"In Extenso"

Fac de Stiinte/ DSEGA şi DSEI

 

registration

28

04

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Simpozion "Convergente si provocari in domeniul stiintelor Economice"

Fac de Stiinte/ DSEGA

 

registration

4-6

05

Facultatea de Stiinte

naţională

Olimpiada Nationala a Studentilor Economisti, sectiunea �Administratie publica si dezvoltare regionala�

ASOCIATIA FACULTATILOR DE ECONOMIE DIN ROM�NIA
UNIVERSITATEA �1 Decembrie 1918� ALBA IULIA FACULTATEA DE STIINTE

 

detalii

4-6

05

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială

internaţională

11th international symposium of the Faculty of orthodox Theology in Alba Iulia: „The human condition between suffering and God"s love. Disease therapy and palliative care"

Centrul de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie creştină al Facultăţii de Teologie (coorgnizator);
Facultatea de Teologie Ortodoxă (coorgnizator);
Arhiepiscopia Ortodoxă;
Asociaţia „Filantropia Ortodoxă"

Emil JURCAN
emiljurcan@yahoo.com

Alin ALBU
alma_deian@yahoo.com

11-12

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţionala

GeoCAD 2012
Măsurători terestre şi cadastru

Fac de Stiinte/ DSEI

 

registration

14-16

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţional

Workshop exploratoriu CLIE

Departamentul de Filologie, CLIE

Teodora Popescu
teo_popescu@hotmail.com

17-18

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Dialogul culturilor între tradiţie  şi modernitate

Departamentul de Filologie
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
CLIE
Centrul de Cercetare a Imaginarului SPECULUM

 

registration

18-19

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Dialogul culturilor între tradiţie  şi modernitate
Sesiunea anuală a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor
Sesiunea de traductologie

Departamentul de Filologie

 

 

Cercul de traductologie

Maria Ştefănescu
academic.uab@gmail.com
Adina Curta
adinacurta@yahoo.fr
Petronela Weinberg
petronelawainberg@yahoo.fr
Teodora Popescu
teo_popescu@hotmail.com
Valeria Pioraş
piorasfr@yahoo.fr

22-26

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Probability and related aspects

Fac de Stiinte/ DSEI

Daniel Breaz
dbreaz@uab.ro

23-25

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Colocviile de etnografie şi folclor: „Memoria ca arhivă culturală"

Centrul Cultural „Augustin Bena"
Centrul de Cercetări Interreligioase şi de Psihopedagogie creştină al Facultăţii de Teologie şi Asistenţă Socială (coorgnizator);
Facultatea de Teologie Ortodoxă (coorgnizator);

Avram Cristea

Jan Nicolae
nicolaejan@yahoo.com

24-26

05

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Simpozionul Societăţii Romăne de Geografie 

Fac de Ştiinţe/ DSEI

Dimen Levente

25-26

05

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

naţională

Sesiunea anuală a studenţilor -
Sociologie

Departamentul de Stiinte Sociale si ale Educatiei

 

inregistrare

25-26

05

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

naţională

Sesiunea anuală a studenţilor -
Asistenta sociala

Departamentul de Stiinte Sociale si ale Educatiei

 

inregistrare

5-6

06

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

internaţională

Sesiunea ştiinţifică a Cercului de Istorie Veche şi Arheologie

Facultatea de Istorie şi Filologie
DIAM

Lector dr. Cristian Ioan Popa
cristi72popa@yahoo.com

12-18

06

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială

naţional

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale doctoranzilor din domeniul teologie:
Religie şi Putere"

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială;
Departamentul Şcolii Doctorale de Teologie;
Centrul de Cercetări interreligioase şi de Psihopedagogie creştină

Mihai HIMCINSCHI
himmihai@yahoo.com

28-30

06

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Workshop matematica

Fac de Stiinte/ DSEI

Daniel Breaz
dbreaz@uab.ro

25 aug-5 sept

08-09

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţionala

Scoala de vara IT  Apulum Camp

Fac de Stiinte/ DSEI

Ovidiu Domsa
domsaddd@yahoo.com

7-9

09

Brad (Hunedoara)

naţională

Simpozionul de Geologie Economica

Univ. Bucuresti, Univ. din Baia Mare, Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia - DSEI

Ludusan Nicolae

14-16

09

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

internaţională

Conferinţa Dreptul şi provocările
mileniului III

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Conf.  univ.  Ion Gănfălean
Lect.univ. dr. Miruna Tudoraşcu

24-26

09

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

international

Simpozionul de Antropologie Funerară "Homines, Funera, Astra", ed. A II-a.

Facultatea de Istorie şi Filologie
DIAM

Lector dr. Mihai Gligor
mihai.gligor@uab.ro

28-29

09

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Economie şi globalizare - constrăngeri şi oportunităţi

Fac de Stiinte/ DSEGA, Colectivul management-marketing

 

registration

5-6

10

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională cu participare internaţională

Conferinţă în cadrul proiectului „Cuius Regio". Secolul XVIII

Facultatea de Istorie şi Filologie
DIAM

Conf. dr. Laura Stanciu
laurastanciu@hotmail.com

20-22

10

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială

naţional

Colocviile de istorie bisericească transilvăneană: „Viaţa religioasă la Alba Iulia în secolul al XVIII-lea - revirimentul Ortodoxiei transilvănene"

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială;
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia
Centrul de Cercetări interreligioase şi de Psihopedagogie creştină

Alin ALBU
alma_deian@yahoo.com

25-28

10

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2012

Politehnica Bucuresti si Fac de Stiinte/ DSEI

Ceuca Emilian
eceuca@uab.ro

26-27

10

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2012

Fac de Stiinte/ DSEI

 

registration

26-27

10

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

naţională cu participare internaţională

Educaţia din perspectiva valorilor

Departamentul de Stiinte Sociale si ale Educatiei

 

registration

2-3

11

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

workshop
internaţional

Crisis impact on economies. Perspectives from Accounting, Auditing and Finance

Fac de Stiinte/ DSEGA, Colectivul finanţe-contabilitate

 

registration

2-3

11

Univ. „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

naţională

Workshop Familia şi comunitatea în practica asistenţială

Departamentul de Stiinte Sociale si ale Educatiei

Lect. univ. dr. Călina Ana Buţiu
bcalina@yahoo.co.uk

 

15-16

11

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Conferinţa naţională a studenţilor şi doctoranzilor. Istorie, Arheologie, Muzeologie

DIAM

DIAM - sesiuneanationalaistorie@yahoo.com

descarca formular

vizualizare invitatie

15-17

11

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

internaţională

Alcholism and other addictions: historichal and social issues

Departamentul de Stiinte Sociale si ale Educatiei

 

registration

26-29

11

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială

naţională

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale masteranzilor din domeniul teologie:
Urgenţe educaţionale şi pastorale în Romănia posttdecembristă - Metode şi tehnici non-formale de educaţie şi dezvoltarea personală creştină

Facultatea de Teologie şi Asistenţă Socială;
Departamentul Şcolii Doctorale de Teologie;
Centrul de Cercetări interreligioase şi de Psihopedagogie creştină

Ovidiu PANAITE
ovidiu_panaite@yahoo.com

3-4

12

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Bibliologie şi patrimoniul cultural naţional

DIAM

 

inregistrare

7

12

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

Noi abordări ale calităţii în învăţămăntul la distanţă

Fac de Stiinte/ DSEI

Dimen Levente

13-14

12

Univ. „1 Dec 1918" Alba-Iulia

naţională

I. Noi direcţii în cercetarea şi valorificarea patrimoniului arheologic şi muzeal din Romănia
II. Istoria elitelor în spaţiul romănesc

 

Fac de Istorie si Filologie,

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie

 

inregistrare