Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2015

 

Înapoi la manifestări ştinţifice


Data

Titlul manifestării

Facultatea / Catedra / Departamentul

Persoana de contact

5

Februarie

Multiculturalitatea europeană - o Sansă sau o provocare, Sesiune de comunicări a studenţilor

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Emil Jurcan
Mihai Himcinschi
Dumitru Vanca
Jan Nicolae

12

Februarie

Sfântul Ioan Gură de Aur - un model pastoral autentic, Sesiune de comunicări a masteranzilor

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Lucian Colda
Ovidiu Panaite
Remus Onişor
Marius Telea

 

Martie

Atelier de traduceri. Manifestare ştiinţifică organizată în parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Şcolar Judeţean

Departamentul de Filologie
Centrul de Relaţii Internaţionale

Natalia Muntean
natimad@yahoo.com

26-28

Martie

Exploratory Workshop: Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards Alba Iulia. Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională

Departamentul de Filologie
Centrul de Relaţii Internaţionale

Teodora Iordăchescu
tpopescu@uab.ro

27-29

Martie

De la mit, basm, legendă - mişcarea nucleelor narative spre contemporaneitate în literatură. Manifestare ştiinţifică organizată în parteneriat cu Centrul Cultural „Muntean Drăgan", Deva

Departamentul de Filologie
CCIS

Gabriela Chiciudean
gabrielachiciudean@gmail.com

9

Aprilie

Predica părinţilor capadocieni - modelul de comunicare al teologului, Sesiune de comunicări

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Jan Nicolae
Alexandru Moldovan
Emil Jurcan
Simion Todoran

24-25

Aprilie

In Extenso - Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti

Facultatea de Stiinţe Economice

Cenar Iuliana
information

24-25

Aprilie

In Extenso - Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Rotar Corina
Ciortea Mihaela

information

25

Aprilie

Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

Facultatea de Ştiinţe Economice

Cenar Iuliana

4-5

Mai

Parohia şi mănăstirea - factori ai misiunii creştine la început de mileniu, Sesiune de comunicări

Şcoala Doctorală Facultatea de Teologie Ortodoxă

Himcinschi Mihai 
Vanca Dumitru

4-6

Mai

Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate, Simpozion ISSTA - internaţional

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Emil Jurcan

Alin Albu

Mihai Himcinschi

8-9

Mai

Valorificarea resurselor naturale şi dezvoltarea durabilă

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Nicolae Luduşan

9

Mai

Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti
Conferinţa profesorilor de liceu

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Rotar Corina
Ciortea Mihaela

15-16

Mai

DIDACTICA: TRADIŢIE, ACTUALITATE, PERSPECTIVE - conferinţă naţională

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Ioana Todor
ioanatodor@gmail.com
information

22-23

Mai

Simpozionul naţional al studenţilor şi masteranzilor. Conferinţele sunt adresate profesorilor de liceu.
Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor sociale

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Bara Angela
Talpas Petronela
Ionas liliana
Stefani Claudiu

28-30

Mai

5th BENA International Conference on Environmental Engineering and Sustainable Development

Departamentul de Stiinte Exacte si Ingineresti
Departamentul de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Popa Maria
Varvara Simona
information

6

Iunie

Conferinţa naţională a formelor independente din Asistenţa Socială - Ediţia a III-a

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Bara Angela
Talpas Petronela

11

Iunie

Slujirea liturgică după modelul capadocian, Sesiune de comunicări

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Vanca Dumitru
Domin Adam
Himcinschi Mihai
Alin Albu

12-13

Iunie

Dialogul culturilor între tradiţie şi modernitate. Ediţia a XVII-a. Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională Sesiunea anuală a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor.

Departamentul de Filologie
CCFDM
CIEL
CCIS

information

5-7

Iulie

Parohie, mănăstire şi misiune. Valenţe pastoral-misionare, Şcoala Internaţională de Vară a Doctoranzilor în Teologie (SIVDT).

Şcoala doctorală

Himcinschi Mihai

2-6

Septembrie

Death, Dying and Disposal Conference (DDD12). Manifestare ştiinţifică internaţională

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Marius Rotar
mrotar2000@yahoo.com

17-20

Septembrie

ICTAMI - International Conference on Theory and Applications in Mathematics and Informatics

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Nicoleta Breaz

24

Septembrie

Textul biblic ca model pentru oratoria sacră, Sesiune de comunicări

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Alexandru Moldovan
Simion Todoran
Remus Onişor

16-17

Octombrie

EDUCAŢIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR - conferinţă naţională cu participare internaţională

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

information

17-19

Octombrie

Simpozionul Internaţional de Antropologie Funerară Homines, Funera, Astra, ed. a V-a. Manifestare ştiinţifică internaţională

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Mihai Gligor, m_gligor@yahoo.com, mihai.gligor@uab.ro

23

Octombrie

Simpozion national "ZIUA MONDIALA A TERAPIEI OCUPATIONALE"

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Bara Angela
Talpas Petronela

30-31

Octombrie

Bibliologie şi patrimoniul cultural naţional (ed. a IX-a). Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

information

5-6

Noiembrie

3rd CMKS International Conference on Carrer Management in Knowledge based Society

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC)

Dragolea Larisa
information

12-13

Noiembrie

Sesiunea naţională a studenţilor şi doctoranzilor. Istorie, Arheologie, Muzeologie (ed. a XXIII-a)

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie

Ileana Burnichioiu
iburnichioiu@yahoo.com

13-14

Noiembrie

Alcoholism and Other Addictions: Psychosocial, Historical and Therapeutical Issues""

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Stefani Claudiu

23-24

Noiembrie

Sfinţii Aiudului - ediţia a doua, Conferinţă internaţională

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Ursu S.
Alin Albu
Marius Telea
Ovidiu Panaite

27

Noiembrie

Dezvoltare socială şi inteligenţă teritorială

Departamentul de Stiinţe Sociale

information

4

Decembrie

Centenarul naşterii lui Vintilă Horia. Manifestare ştiinţifică naţională, cu participare internaţională

Departamentul de Filologie
CCFDM

Georgeta Orian
georgeta.orian@gmail.com

10

Decembrie

Multimedia - şansa misiunii?, Sesiune de comunicări

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Emil Jurcan
George Remete
Mihai Dan
Lucian Colda