Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Activităţi de inovare

 

     Standardul nostru viitor de viaţă depinde de capacitatea de a inova la nivel de produse, servicii, activităţi economice şi procese sociale, precum şi la nivel de modele. Acesta este motivul pentru care inovarea a fost plasată în centrul Strategiei Europa 2020, prin iniţiativa „O Uniune a Inovării" detalii

 

     Activităţile Uniunii Europene - Cercetare şi inovare


     Activităţile de inovare au un caracter ştiinţific, tehnologic, organizaţional, financiar şi comercial. Procesul de inovare include şi o serie de activităţi care nu au caracter de cercetare-dezvoltare, cum sunt fazele ulterioare de producţie şi distribuţie a noilor produse, instruirea personalului în privinţa noilor procese, activităţi de implementare a inovaţiilor, de exemplu noi metode de marketing sau noi metode organizaţionale.


     Pentru mai multe informaţii consultaţi site-urile:

     Agenţia Managerială pentru Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic

     Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI)

     Academia de Ştiinţe a Moldovei - Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic