Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Proprietate intelectuală

 

     Universitatea şi centrele sale de cercetare îşi pot proteja proprietatea intelectuală prin: Mărci, brevete, desene şi modele, denumiri de origine, drepturi de autor.

 

     Articolul 30 din Tratatul CE include „protecţia proprietăţii industriale şi comerciale" printre motivele de derogare de la libera circulaţie a mărfurilor. Expresia „proprietate industrială şi comercială" este susceptibilă de a fi aplicată tuturor drepturilor de proprietate industrială sau intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevete, mărci, desene şi modele şi denumiri de origine. În plus, proprietatea industrială şi intelectuală se încadrează în prevederile referitoare la libera concurenţă (articolele 81 şi 82 CE) în măsura în care aceasta poate ocaziona fie practici concertate, fie abuzuri de poziţie dominantă.

 

     Brevetul de invenţie naţional - http://www.osim.ro/brevete/pbrev.html

     Brevetul de invenţie european - http://www.epo.org/

     Brevetul de invenţie internaţional- http://www.wipo.int/portal/index.html.en

 

     Mărci naţionale - http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm

     Mărci comunitare - http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager

     Mărci internaţionale - http://www.wipo.int/romarin

 

     Desene/modele industriale -naţionale - http://www.osim.ro/desene/pdmi.php

     Desene-modele industriale-comunitare - http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager

     Desene-modele industriale internaţionale - http://www.wipo.int/portal/index.html.en

 

     Topografii de produse semiconductoare - http://www.osim.ro/topoc/ptopog.htm


     Pentru mai multe informaţii consultaţi site-urile:

     European Patent Office

     World Intellectual Property Organization

     Benelux Trademark Office

     Benelux Designs Office

     Eurasian Patent Organization / Office (EAPO)

     African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)

     OHIM (European Trademark and Design Office)

     International Federation of Inventors" Associations (IFIA)

     International Centre for Scientific and Technical Information