Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2018

 

Înapoi la manifestări ştinţifice

 

Manifestări ştiinţifice 2018

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Nr.

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabili


1.


Activităţile fizice şi de recuperare  în societatea contemporană 9 martie


Conferinţă naţională a specialiştilor din domeniul educaţie fizică şi sport, kinetoterapie şi terapii alternative. Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, studenţi Lect. Univ. Dr. Haisan Angel-Alex, Lect. Univ. Dr. Simon Sorin
Detalii / inscrieri
2. Resurse umane în comunitati şi organizaţii

Faza a I-a: Resurse umane în comunităţi marginalizate

Faza a II-a
Resurse umane în organizaţii

29 martie: Faza a I-a


25-26 mai:
Faza a II-a

 Sesiune naţională de comunicări a studentilor masteranzi  Masteranzi din domeniile Sociologie şi Asistenţă Socială Prof. univ. dr. Mihai Pascaru
Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu


Conf. univ.dr. Lucian Marina
C.S. II Mihnea Preotesi

3.


In4it-UAB


14 aprilie


Concurs naţional de informatică


Naţional


Corina Rotar

crotar@uab.ro

4.

Sesiunea studenţească de comunicări "In Extenso" (DSEI)

20 aprilie

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor

Naţional

Adriana Bârluţiu

5.


Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor

IN EXTENSO (ŞTIINTE ECONOMICE)


20 aprilie


Manifestarea are în vedere dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel licenţă, master şi doctorat, urmărind şi atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul universitar. Manifestarea include şi o masă rotundă cu participarea cadrelor didactice participante (universitare şi preuniversitare), în vederea extinderii colaborării între cele două niveluri de învăţământ.

Lucrările vor fi publicate în revista In Extenso în format electronic.

Participare internaţională, studenţi, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi


Dan Dănuleţiu

dan.danuletiu@uab.ro


Detalii / inscrieri


 6. Gala studentului economist  20 Aprilie 2018 Manifestarea are în vedere premierea implicării studenţeşti în activităţi ştiinţifice şi sociale.
Studenţi FSE-UAB
Conf.univ.dr. Carmen Paştiu
Conf.univ.dr. Sorin Deaconu
Stud. Iulian Lodroman
Stud. Zgaiba Roxana

 7. Olimpiada Natională a Economistilor in Formare (ONEF) - faza locală  20 aprilie 2018 Manifestarea reprezintă faza locală a concursului „Olimpiada Naţională a Economistilor in Formare (ONEF)" organizată de facultăţile membre AFER
Studenţi FSE-UAB (licenţă, master)
Prof. univ. dr. Maria Popa
Conf. Univ. dr. Dănuleţiu Dan
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Conf. Univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

8.

Masă rotundă: Actualităţi şi perspective în domeniul financiar - contabil, cu tema
"Profesiile economice liberale. Istorie şi căutari. Experienţe şi aşteptări."

12-13 aprilie

Masă rotundă, cu participanţi din domeniul financiar contabil din universităţi şi din mediul de afaceri

Participare naţională, cadre didactice, cercetători şi profesionisti in domeniu

Conf. Univ. dr. Tamaş Attila

9.

Exploratory Workshop on Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards

26-27 aprilie

Mese rotunde şi sesiuni plenare cu privire la internaţionalizarea învăţământului superior, vizând: Mobilitatea internaţională a studenţilor şi personalului; Internaţionalizarea acasă şi educaţia digitală; Parteneriate strategice şi consolidarea capacităţilor internaţionale.

Participare nationala si internationala – cadre didactice, personal administrativ, studenti, cercetatori.

Petru Ştefan Ionescu

Daniel Melinte

erasmus@uab.ro


 

10.

Concursul de traduceri literare şi de specialitate pentru studenţi şi elevi

27-28 aprilie


 

Concursul de traduceri literare şi de specialitate pentru studenţi şi elevi este organizat de Departamentul de Filologie al UAB. Este un concurs anual cu premii la care participă atât studenţi din universităţile din ţară cât şi elevi din judeţul Alba şi din alte judeţe precum Hunedoara sau Vâlcea.

Desfăşurarea Concursului e disponibilă online pe adresa  http://traduceri.uab.ro/, secţiunea Activităţi.

Participă elevi din liceele din judeţ precum şi din alte judeţe din ţară, studenţi şi masteranzi din universităţile din ţară.

Teodora Iordăchescu

Liana Pioraş

Crina Herţeg

Natalia Muntean

11.

Conferinţă internaţională a cadrelor didactice: „Law and its challenges – in socio-economic and administrative field”

3-5 mai

Conferinţă internaţionala de tradiţie, şi aniversarea a 25 ani de Drept la Alba Iulia.

Participare internaţională

Miruna Tudoraşcu

12. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor din domeniul social  17 mai  Sesiune de comunicări a studentilor  Studenţi din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Terapie ocupaţională  Lect. univ. dr. Angela Bara
Asist. univ. dr. Claudiu Ştefani
Asist. univ. drd. Alin Tomuş

13.


GeoCAD


25-27 mai


Scopul principal al Simpozionului este de a oferi o oportunitate experţilor români şi străini, cercetătorilor şi doctoranzilor să prezinte cele mai recente rezultate, precum şi să se întâlnească, să stabilească şi să cultive relaţii personale şi profesionale. Acesta se desfăşoară pe parcursul a două zile şi reuneşte profesori şi cercetători de la universităţile din Romania (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Baia Mare, Oradea, Timişoara, Craiova şi Alba Iulia), Ungaria, Grecia, Moldova şi alte ţări. Simpozionul are mai multe secţiuni care cuprind tot arealul de problematici cu privire la situaţia cadastrului la nivelul ţării şi a continentului, situaţia reţelelor geodezice la nivel continental şi cu implicaţii pentru ţara noastră, implicaţiile aparaturii în mşsurştorile terestre şi aeriene precum şi probleme organizatorice ce derivă din implicarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în activităţile curente.

International


Ioan Ienciu
Detalii / inscrieri


14.


Centenarul Unirii Românilor şi Europa de azi - Religie şi geopolitică

14-15 mai

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a XVIII-a ediţii a simpozionului Internaţional ISSTA 2018

200 cadre didactice din ţară şi străinătate

Alin Albu
Mihai Himcinschi
alma.deian@gmail.com
himmihai@yahoo.com

15.

Unitate şi misiune eclezială – 100 de ani de la comuniunea spirituală a tuturor românilor

15-17 mai

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a VI-a editii a Şcolii Internaţionale de Vară a Studentilor Doctoranzi Teologi (SIVDT 2018)

10 profesori

50 doctoranzi

Mihai Himcinschi

Dumitru Vanca

Ioan Emil Jurcan

Detalii / inscrieri


16.

Conferinţă naţională studenţească (Drept)

17-18 mai

Conferinţă studenţilor si studenţilor masteranzi cu participare din ţară si străinătate

Participare naţională si internaţională

Ada Hurbean

17.


Spiritualitate ortodoxă şi cultură românească. 100 de ani de la Marea Unire

18-19 mai

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor Teologi 2018 (SCSST 2018)

30 de studenţi

Nicolae Jan

Coriolan Dura


18.

Didactica - tradiţie, actualitate, perspective

18-19 mai

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate.

Internaţională

Ioana Cristina Todor

detalii / inscrieri


 

19.


Conferinţa Naţională a Societăţii de Geografie

28 mai-03 iunie

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinte ale Pământului, geografie.

Participare naţionala – cadre didactice

Nicolae Luduşan

Mioara Bulbucan

20.

Conferinţa internaţională DIALOGUL CULTURILOR - ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, ediţia a XX-a, dedicată CENTENARULUI MARII UNIRI

 7-8 iunie

În acest an, evenimentul este dedicat Centenarului Marii Uniri. Axe tematice propuse: Personalităţile culturale ale Marii Uniri oglindite în literatura română şi europeană; Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european, în sincronie şi diacronie; Studii culturale; Discurs, limbaj, comunicare; Traductologie şi interpretariat; Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Participare internaţională (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, profesori din învăţământul preuniversitar)

Diana Câmpan

 

 

 

Call for papers

 

Formular înscriere

 

PROGRAM

 

21. Conferinţa naţională a formelor independente de asistenţă socială
ediţia a VI-a
9 iunie
 Conferinţă naţională  Departamentul de Ştiinţe sociale în parteneriat cu Asociaţia Mentori în Asistenţa Socială  Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu

22.


Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2018

21-23 iunie

Conferinţa Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2018 este o manifestare ştiinţifică, in anul 2018 va ajunge  la a 5-a ediţie. Începând cu anul 2010 şi până în anul 2018, conferinţa s-a organizat cu o periodicitate de o ediţie la doi ani, consacrându-se prin caracterul interdisciplinar al topicilor, în zona de „inteligenta” adăugată sistemelor din ingineria electronica, aşteptându-se lucrări ce abordează subiecte de actualitate în domeniul ingineriei electronice şi informaticii aplicate în electronică, dar şi lucrări care prin natura aplicaţiilor studiate se află la graniţa cu alte domenii ale ştiinţei.

Internaţional

Loredana Boca

23.


International Conference on Linguistic and Intercultural Education, 8th edition – CLIE-2018.

Manifestarea este dedicată Centenarului Marii Uniri.

 5-7 iulie

CLIE-2018 este dedicată Centenarului Marii Uniri.

Conferinţa CLIE-2018 este un forum de dezbateri academice şi o platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile dintre limbă şi cultură, a necesităţii înţelegerii şi acceptării diversităţii şi alterităţii la nivel global.

Participare naţională şi internaţională

Teodora Iordăchescu

Rodica Gabriela Chira

Crina Herţeg

24.
The City and the Great War: Architecture, Urbanism and Society after 1918 26-29 septembrie 2018 
Conferinţa propune o abordare interdisciplinară a evoluţiei oraşelor în care au fost adoptate declaraţiile de unire cu Regatul României, dar şi a altora, din ţară sau din spaţiul central-est-european implicate în modificările teritoriale de la sfârşitul Primului Război Mondial. Conferinţa va fi însoţită de o expoziţie cu genericul Oraşele Unirii - oraşe ale memoriei, care va ilustra evoluţia celor trei oraşe ale Unirii (Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia). 
 Internaţională - cadre didactice şi cercetători 

Conf. univ. dr. Daniel Dumitran

daniel.dumitran@uab.ro 

25.


Direcţii şi perspective în cercetarea arheologică actuală.

In memoriam Iuliu Paul

4-5 octombrie

Conferinţa este dedicată memoriei profesorului Iuliu Paul, primul rector al Universităţii “1 Decembrie 1918”, în anul iîn care ţara noastră sărbătoreşte centenarul Marii Uniri. Conferinţa  abordează o temă mult promovată şi de suflet a profesorului Iuliu Paul, arheologia şi direcţiile ei în funcţie de vremurile actuale.  Ne aşteptam ca la conferinţa sa participe cel puţin 50 de specialişti (istorici şi arheologi).

Naţională

Beatrice Ciută

beatrice.ciuta@uab.ro


26.

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a X-a

10-11

octombrie

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.

Internaţională

Dorin Opriş

Detalii / Inscrieri

27.

Alcoholism and Other Addictions: Psychosocial, Historical and Therapeutical Issues"

02-03

noiembrie

Conferinta isi propune sa ofere un cadru pentru impartasirea rezultatelor cercetarii in domeniu si al bunelor practici in recuperarea dependentilor.  De asemenea manifestarea isi propune sa stimuleze cercetarile in domeniul adictiilor.

Participare internationla, cadre didactice, practicieni, doctoranzi)

Stefani Claudiu

claudiupian@yahoo.com

Detalii conferinta

28.

Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor exacte şi inginereşti 2018

20 octombrie

Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar


National


Corina Rotar

crotar@uab.ro


29. Ziua internaţională a terapiei ocupaţionale  26 octombrie Workshop
 Participare naţională, cercetători, practicieni şi studenţi Lect. univ. dr. Petronela Talpaş

30.

Workshop cu tema Proxemica în literatură

25-27 octombrie

Termenul de spaţiu literar a apărut la Maurice Blanchot, în anul 1955 şi ideea de spaţiu în literatură încă ridică semne de întrebare. Spaţiul literar, diferit de spaţiul textului care îl conţine, se relevă prin intermediul lecturii. Legătura dintre spaţiul textului şi personaje a avut de-a lungul timpului mai multe denumiri, „topologia personajului”, „microspaţiu al întâlnirilor interpersonale”, „oriologie sau studiul frontierelor”, sau „spaţiu social ca biocomunicare”, sau mai nou „proxemica”, şi defineşte legătura spaţiului cu personajul, o altă categorie majoră a textului.

Naţională, cu studenţi, masteranzi şi doctoranzi

Gabriela Chiciudean

31. Conferinţa naţională Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, ediţia a XII-a
25-26 octombrie
Conferinţa anuală având ca subiect cartea românească veche. Naţională

detalii / inscrieri

Ana Maria Roman Negoi

anamaria.roman@uab.ro

32. International Conference on Virtual Learning", ICVL, ediţia a XII-a 26-27 Octombrie 
   Internaţională http://c3.icvl.eu/ 
33.  Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual",  CNIV, ediţia a XVI-a
26-27 Octombrie
   Naţională  http://c3.cniv.ro/?q=2018/ 

34.

Conferinţa Managementul Carierei, Ediţia a VI-a

26 -28 noiembrie

Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională.

studenţi, elevi, absolvenţi, angajatori, cadre didactice

 

35.

International conference on management, economics and accounting

ICMEA 2018

8-9 noiembrie 2018

Conferinta internaţionala având ca subiect teme din domeniul economic.

Participare naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători şi profesionisti in domeniu

Dan Topor

Attila Tamas-Szora

36.

Conferinţa Naţională a Studenţilor şi Doctoranzilor. Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria Artei, Patrimoniu, ediţia XXVI

16-17 noiembrie

Conferinţa naţională anuală organizată de UAB, (continuatoarea Conferinţei Naţionale a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti), este cea mai veche şi prestigioasă conferinţă studenţească organizată în România în domeniul Istorie şi ramurile subordonate. Comunicările ştiinţifice sunt publicate în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (publicaţie indexată CEEOL).

Naţională

Cosmin Popa-Gorjanu

cosminpg@uab.ro

Ileana Burnichioiu

diam@uab.ro

37.

Ziua Economistului

23 noiembrie

Manifestarea este adresată mediului didactic universitar, preuniversitar şi mediului de afaceri, în vederea dezbaterii principalelor probleme cu care se confruntă economia şi societatea românească şi a identificării unor posibilităţi de soluţionare a acestora prin acţiunea reunită a celor trei categorii de participanţi.

Naţională (cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, antreprenori, reprezentanţi agenţi economici)

Mădălina Cordoş

38.

Conferinţa adresată profesorilor de liceu:   Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

23 noiembrie 

Manifestarea ştiinţifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar, având ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi creearea de parteneriate între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi cadrele din mediul universitar.

 

Cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Carmen Paştiu

39. 100 pentru România 27-28 nov
 O serie de trei prelegeri despre 1 Decembrie 1918: Prof. Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Prof. Sorin Şipoş, Oradea, Prof. Viorel Ioniţă, Gneva  20 profesori, 200 de studenţi Alin Albu

40.

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor filologi

7-8 decembrie


 

Sesiunea oferă studenţilor din universităţile din ţară ocazia de a-şi canaliza preocupările filologice într-o manieră aplicată, aceea de a elabora lucrări de cercetare care vor fi apoi prezentate colegilor şi profesorilor participanţi în cadrul Sesiunii, pe secţiunile anunţate: limbă şi comunicare, traductologie, literatură şi studii culturale. După încheierea zilelor Sesiunii se face o selecţie a lucrărilor prezentate în cadrul Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat la editura universităţii, AETERNITAS. Fiecare student participant va primi un astfel de volum, precum şi o parte din cadrele didactice implicate în organizarea Sesiunii. Detalii pe pagina web a Cercului de traduceri, http://traduceri.uab.ro.

Participă studenţi  şi masteranzi din universităţile din ţară.

Teodora Iordăchescu

Gabriela Chiciudean

Crina Herţeg

Aura Cibian

Natalia Muntean

 

 

 

 

[top]