Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică
Manifestări ştiinţifice 2019

 

Înapoi la manifestări ştinţifice

 

Manifestări ştiinţifice 2019

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabili

 

Marketing - prezent şi viitor

Martie 2019

Manifestare ştiinţifică adresata specialiştilor in marketing din toate centrele universitare având ca scop realizarea unei diagnoze privind stadiului actual al marketingului in învăţământul universitar romanesc si conturarea unor direcţii de dezvoltare viitoare in domeniul educaţiei si cercetării de marketing

Cadre didactice universitare din tara din domeniul marketing

Conf.unv.dr Muntean Andreea

andreea.muntean@uab.ro

Conf.univ.dr Pastiu Carmen

carmenpastiu@yahoo.com

Conf.univ.dr. Maican Silvia

smihalache@uab.ro

In4it-UAB

Aprilie-Mai

2019

Concurs naţional de informatică

National

Conf.unv.dr. Rotar Corina

crotar@uab.ro

Sesiunea studenţească de comunicări "In Extenso"  - Ştiinţe Exacte  şi Inginereşti

12 Aprilie 2019

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor

Naţional

Conf.unv.dr. Borşan Tudor

tborsan@uab.ro

Sesiunea studentilor In Extenso - Ştiinţe Economice

5 aprilie 2019

Manifestarea are în vedere dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel licenţă, master şi doctorat, urmărind şi atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul universitar.

Participare internaţională, studenţi, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

dan.danuletiu@uab.ro

 

detalii / inscrieri

Gala studentului economist

5 aprilie 2019

Manifestarea are în vedere premierea implicării studenţeşti în activităţi ştiinţifice, sociale, culturale, voluntariat.

Studenţi FSE-UAB

Conf.univ.dr. Pastiu Carmen

carmenpastiu@yahoo.com

Satul şi spiritualitatea rurală între tradiţie şi modernitate

5-8 mai 2019

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a XVIII-a ediţie a simpozionului Internaţional ISSTA 2019

200 cadre didactice din ţară şi străinătate

Mihai Himcinschi

himmihai@yahoo.com

Nicolae Jan

nicolaejan@yahoo.com

Dragos Şuşman susmandragosioan@yahoo.com

The 9th Erasmus International Week for Staff Teaching and Training 6-10 Mai 2019  Prelegeri (programme de predare Erasmus) / Întâlnire cu departamentele academice şi administrative (misiuni de formare Erasmus) Participare naţională şi internaţională - cadre didactice, personal administrativ, studenţi, cercetători Liliana Trifu, Consilier Relatii Internationale
The 6th UAB"s Intercultural Youth Days Festival 6-10 Mai 2019 UAB"s Intercultural Youth Days Festival  din cadrul UAB şi va reuni studenţi de liceu şi universitate. Împărtăţim valori şi tradiţii prin activităţi sociale şi culturale. Participare naţională şi internaţională - cadre didactice, personal administrativ, studenşi, cercetători

Aura Macarie, Consilier Relatii Internationale

Adina Petrescu, Consilier Relatii Internationale

Liliana Trifu, Consilier Relatii Internationale

Daniel Melinte, Consilier Relatii Internationale

The 6th Exploratory Workshop:Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards 9-10 Mai 2019 Modalităţi practice de includere a unei "dimensiuni interculturale" în internaţionalizarea predării, învăţării şi cercetării. Participare naţională şi internaţională - cadre didactice, personal administrativ, cercetători

Conf.univ.dr. Petru Ştefan Ionescu

Daniel Melinte, Consilier Relatii Internationale

Simpozionul anual al bibliştilor ortodocşi

13-14 mai

2019

Manifestarea se desfăşoară anual şi la nivel naţional. Se află la a IV-a ediţie şi cuprinde întregul corp academic al bibliştilor de la facultăţile de teologie ortodoxă din România

(SBOR)

28 de profesori

Mihai Himcinschi

himmihai@yahoo.com

Moldovan Alexandru

alex_moldovan@hotmail.com

Didactica - tradiţie, actualitate, perspective

(Ediţia a V-a)

17-18 mai

2019

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate.

Internaţională

Todor Ioana  

didactica_alba@yahoo.ro

Concursul de traduceri literare si de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

17-18 mai 2019

Concursul de traduceri de texte literare şi de specialitate organizat anual fără întrerupere din 2009, îi ajută pe studenţi să-şi consolideze noţiunile teoretice acumulate în cadrul orelor de curs, intermediază întâlnirea dintre studenţi si traducători consacraţi, de asemenea intermediază întâlnirea acestora cu alţi studenţi de la programe de studii similare din ţară. Concursul de traduceri organizat de CIEL este unul dintre puţinele concursuri de traduceri organizate în ţară. Prin varietatea şi multitudinea tematicilor pe care le propune în cadrul atelierelor de traduceri ne propunem să abordăm educaţia lingvistică de excelenţă.

Concursul cuprinde două secţiuni distincte: traduceri de texte literare şi traduceri de texte specializate, din limba română în limbile engleză sau franceză. În urma notării lucrărilor se realizează un clasament şi se acordă 24 de premii (în cărţi) şi anume premiile I, II şi III pentru cele mai bune traduceri.

Participare naţională: studenţi şi elevi din învăţământul preuniversitar

Conf. dr. Teodora Iordăchescu

tpopescu@uab.ro 

Lector dr. Natalia Muntean

natimad@yahoo.com

Lector dr. Crina Herţeg

crina_herteg@yahoo.com

Conf. dr. Valeria Pioraş

piorasfr@yahoo.fr

Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi studenţilor masteranzi

8-9 mai 2019

Sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi studenţilor masteranzi

Studenţi licenţă, studenţi masterat, cadre didactice, participare naţională şi internaţională

Conf. univ. dr. Ada Hurbean

adahurbean2016@gmail.com

Asist. univ. dr. Ioana Pleşa

plesaioanaandra@yahoo.com

Masă rotunda cu tema: Evoluţii ale principalelor instituţii de drept privat

16 mai 2019

Masă rotunda cu tema: Evoluţii ale principalelor instituţii de drept privat

Cadre didactice dii Universitate şi din universităţi colaboratoare, participare naţională

Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu,

miruna762001@yahoo.com

Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu

lauravoiculescu@yahoo.com

Un secol de activităţi fizice in Romania. Intre retrospectiva si perspectiva

17 mai 2019

Conferinţa naţională care urmăreşte reunirea atât a specialiştilor din domeniul educaţie fizica si sport, cat si pe cei implicaţi in  kinetoterapie si terapii alternative

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar si universitar din Romania, studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" si din alte centre universitare

Lect. Univ. Dr. Haisan Angel-Alex

haisan-angel@hotmail.com

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor din domeniul social

20 mai 2019

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studentilor îşi propune să dezvolte o cultură a cercetării ştiinţifice în rândul viitorilor profesionişti din domeniul social.

 Studenţi din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Terapie ocupaţională

Călina-Ana Buţiu

bcalina@yahoo.co.uk

Angela Bara

angelabara2008@yahoo.com

Ramona Răducan

Satul românesc ca simbol al credinţei ortodoxe

14-15 iunie 2019

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor Teologi (SCSST 2019)

5 profesori

20 studenţi

Mihai Himcinschi

himmihai@yahoo.com

Jan Nicolae

nicolaejan@yahoo.com

Dura Coriolan

coriolannicolaedura@yahoo.com

Conferinţă ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (UAB-BENA)

 20-21 Iunie 2019

Conferinţa are ca subiect teme de actualitate în domeniul ingineriei mediului, dezvoltării durabile, sănătăţii publice.

Cadre didactice, cercetători, profesionişti în domeniu din ţară şi străinătate.

Prof.univ.dr. Popa Maria

mariapopa2010@yahoo.com

Conf.univ.dr. VARVARA Simona

svarvara@uab.ro

Asist.univ.dr.BOSTAN Roxana

a_roxananadina@yahoo.com

 

Registrations

 

Alcoholism and Other Addictions; Psychosocial, Historical and Therapeutical Issues

12-13 iulie

Scopul conferintei este acela de a impartasi rezultatele cercetarilor in domeniul adictiilor si a interventiilor terepeutice cu persoanele dependente. Conferinta isi propune de asemenea sa stimuleze cercetarile in domeniu si sa disemineze bunele practici in munca de recuperare a persoanelor dependente.

Conferinta  internationala,

Cadre didactice, cercetători, practicieni

Claudiu Ştefani

claudiupian@yahoo.com

Vlad Millea

vladmillea@yahoo.com

Alin Tomuş

alintomus@gmail.com

 

Detalii / inscrieri

Conferinţa naţională a formelor independente de asistenţă socială
ediţia a VII-a

8 iunie

Conferinţa îşi propune să disemineze rezultatele cercetărilor din domeniu şi să stimuleze dezbaterile pe teme de interes comun pentru practicieni şi cercetători.

Departamentul de Ştiinţe Sociale în parteneriat cu Asociaţia Mentori în Asistenţa Socială

Călina-Ana Buţiu

bcalina@yahoo.co.uk

Misiunea şi spiritualitatea rurală

4-9 iulie 2019

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a VII-a ediţii a Şcolii Internaţionale de Vară a Studentilor Doctoranzi Teologi (SIVDT 2019)

 

10 profesori

50 doctoranzi

Mihai Himcinschi

himmihai@yahoo.com

Vanca Dumitru

vancadum@yahoo.com

Ioan Emil Jurcan

emiljurcan@yahoo.com

Conferinţa cu tema Folclor, practici magice şi imaginar

12-14 iulie 2019

Conferinţa Speculum va reuni în anul 2019 cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi din ţară şi străinătate, preocupaţi de situaţia actuală a folclorului, privit prin prisma teoriei imaginarului

Internaţională, cadre didactice, cercetători, doctoranzi

Lector Gabriela Chiciudean

gabrielachiciudean@gmail.com

Conf. Rodica Gabriela Chira

rogabchira@yahoo.fr

Dying and Death in 18th-21st Century Europe, a 11-a editie, ABDD11

26-28.09.2019

Conferinţă

Internaţională

CS I dr. Marius Rotar

mrotar2000@yahoo.com

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XI-a

24-25 septembrie  2019

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.

Internaţională

Dorin Opriş

conferintadppdalba@gmail.com

Detalii / inscrieri

„Oraşele Unirii: proiecte şi evoluţii urbanistice după anul 1918"

3-5.10.2019

Workshop  + expoziţie

Internaţională

Conf. univ. dr. Daniel Dumitran

daniel.dumitran@uab.ro

„Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional", Ediţia a XII-a

10-11.10. 2019

Conferinţă

Naţională

CSIII dr. Ana Maria Roman-Negoi

anamaria.roman@uab.ro

Prof. univ. dr. Eva Mârza

evamarza@uab.ro

"Death, Mobility and Migration from Prehistory to the Middle Ages"  13 - 16 Octombrie 2019 INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Seventh edition
HFA 7: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FUNERARY ARCHAEOLOGY mihai.gligor@uab.ro

International conference on management, economics and accounting ICMEA

Octombrie-noiembrie 2019

Conferinta internaţionala având ca subiect teme din domeniul economic.

Participare naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători şi profesionisti in domeniu

Conf.univ.dr. Tamaş Attila

attconsulting@yahoo.com

Lect.univ.dr.Topor Dan

 

dan.topor@uab.ro

Dezvoltare socială şi inteligenţă teritorială. Actualităţi şi perspective. (Tendinţe ale cunoaşterii şi dezvoltării sociale în secolul XXI).

25-26 octombrie

Conferinţa îşi propune să promoveze cercetările axate pe cunoaşterea participativă a teritoriilor şi comunităţilor, contribuind astfel la diseminarea principiilor inteligenţei teritoriale.

Departamentul de Ştiinţe Sociale

Mihai Pascaru

m_pascaru@yahoo.com

Lucian Marina

marinafrds@yahoo.com

 

detalii / inscrieri

Conferinţa MANAGEMENTUL CARIEREI,

Ediţia a VII-a

20-22 noiembrie 2019

Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională.

studenţi, elevi, absolvenţi, angajatori, cadre didactice

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

cicoc@uab.ro

Conferinţa Naţională a studenţilor şi doctoranzilor, ediţia a XXVII-a

15-16.11.2019

Conferinţă

Naţională

Lect. Univ. dr. Ileana Burnichioiu

diam@uab.ro

Convergenţe şi provocări în domeniul Ştiinţelor Exacte şi Inginereşti

09 Nov. 2019

Simpozionul este dedicat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din domeniile ştiinţe inginereşte, matematica - informatica, geografie -ştiinţa pământului, chimie- fizica

Participare naţională - cadre didactice

 

 

Ciortea Mihaela

mciortea@uab.ro

 

Ziua economistului

22 noiembrie 2019

Manifestarea este adresată mediului didactic universitar, preuniversitar şi mediului de afaceri, în vederea dezbaterii principalelor probleme cu care se confruntă economia şi societatea românească şi a identificării unor posibilităţi de soluţionare a acestora prin acţiunea reunită a celor 3 categorii de participanţi.

Naţională (cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, antreprenori, reprezentanţi agenţi economici)

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

Conferinţa adresată profesorilor de liceu:   Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

22 noiembrie 2019

Manifestarea stiintifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar , avand ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi creearea de parteneriate între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi cadrele din mediul universitar.

Cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Conf.univ.dr. Pastiu Carmen

carmenpastiu@yahoo.com

 Lect.univ.dr. Danuletiu Adina

adina.danuletiu@uab.ro

Sesiunea studenţilor şi masteranzilor filologi

6-7 decembrie 2019

Sesiunea studenţilor şi masteranzilor filologi va reuni în anul 2019 studenţi şi masteranzi cu preocupări de limbă şi literatura română, engelză şi franceză, din ţară şi, sperăm noi, de data ceasta şi din străinătate.

Naţională cu participare Internaţională

Lector Natalia Muntean,

natimad@yahoo.com

Lector Crina Herţeg,

crina_herteg@yahoo.com

Lector Aura Cibian,

auracibian@gmail.com

Lector Gabriela Chiciudean

gabrielachiciudean@gmail.com