Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul pentru Cercetare Științifică
 
Centrul pentru Cercetare Științifică

 

 

Înapoi la manifestări ştinţifice

 

Manifestări ştiinţifice 2020

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabili

Provocările financiar contabile ale companiilor

13 martie 2020

 

ANULATĂ

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, contabilităţii şi fiscalităţii

Participare naţională

Conf Univ Dr. Tamas Szora Attila

Conf Univ Dr Topor Dan

Ziua Rugbyului Românesc la Universitatea „1 Decembrie 1918"din Alba Iulia, ediţia a doua

13-14 martie 2020

 

Amânat pentru luna octombrie

 

Evenimentul urmăreşte organizarea unei dezbateri între istorici, sociologi, personal reprezentând cluburi sportive şi studenţi privind aspectele trecute şi actuale ale rugbyului românesc

Naţională - cadre didactice, cercetători, studenţi

CP 1 dr. Marius Rotar

Sesiunea studenţilor In Extenso (Ştiinţe economice)

3 aprilie 2020

 

Eveniment desfăşurat on-line în data de

24 iunie 2020

Manifestarea are în vedere dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel licenţă, master şi doctorat, urmărind şi atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul universitar.

Participare internaţională, studenţi, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

Sesiunea studenţească de comunicări

"In Extenso" (organizatori DIME si DCICIM)

24 aprilie

2020

 

Eveniment desfăşurat on-line

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor şi masteranzilor, domeniile inginerie şi informatică

Naţional

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

Simpozion internaţional studenţesc cu tema "Provocări actuale şi viitoare ale societăţii. Tendinţe şi legislaţie"

6-8 mai 2020

 

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Simpozion internaţional studenţesc

180 participanţi

Tudoraşcu Miruna

Laura Cetean Voiculescu

International Conference - The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries (prin proiectul de cercetare internaţională NAWA- PPI/APM/2018/1/00011/U/001)

7-8 mai 2020

 

Amânat pentru luna septembrie

Conferinţa este organizată în cadrul activităţilor proiectului de cercetare internaţională The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries (NAWA- PPI/APM/2018/1/00011/U/001), proiect desfăşurat de către UAB în parteneriat cu PWSZ - Pila, Polonia, Institutul Naţional pentru Cercetări Economice din Chişinău, Republica Moldova, Universitatea "Aleksandras Stulginskis" - Kaunas, Lituania şi Universitatea Megatrend -Belgrad, Serbia.

100 participanţi

Conf.univ.dr. Andreea Muntean

Conf.univ. Carmen Paştiu

Lect.univ.dr. Maican Silvia

RISMAA 2020

(organizatori DIME si DCICIM)

7-9 Mai

2020

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Third Romanian Itinerant Seminar on Mathematical Analysis and its Applications

International

Lect. Univ. Dr Popa Ioan-Lucian

Familie, Biserică, Societate. Filantropia ca proiect teologic şi social

15 - 16 mai 2020

 

Reprogramat pentru perioada 6-7 noiembrie 2020

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a IV-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor  Teologi (SCSST 2020)

5 profesori

20 studenţi

Mihai Himcinschi

Jan Nicolae

Dura Coriolan

Conferinţa Naţională a Societăţii de Geografie

15-16 mai 2020

 

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinţe al Pământului, Geografie

Participare naţională - cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Prof. univ.dr.  Dimen Levente,

Prof. Mioara Bulbucan

Didactica -

tradiţie,

actualitate,

perspective (ediţia a VI-a)

15-16 mai 2020

 

Eveniment desfăşurat on-line

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cadre didactice şi cercetători,

devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din ştiinţele educaţiei, didactică generală şi didactici de specialitate.

internaţională

Conf. univ. dr. Ioana Todor

Conf. univ. dr. Cornel Igna

Concursul de traduceri literare si de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

15-16 mai 2020

 

Amânat pentru luna octombrie

Concursul de traduceri de texte literare şi de specialitate organizat anual fără întrerupere din 2009, îi ajută pe studenţi să-şi consolideze noţiunile teoretice acumulate în cadrul orelor de curs, intermediază întâlnirea dintre studenţi si traducători consacraţi, de asemenea intermediază întâlnirea acestora cu alţi studenţi de la programe de studii similare din ţară. Concursul de traduceri organizat de CIEL este unul dintre puţinele concursuri de traduceri organizate în ţară. Prin varietatea şi multitudinea tematicilor pe care le propune în cadrul atelierelor de traduceri ne propunem să abordăm educaţia lingvistică de excelenţă.

Concursul cuprinde două secţiuni distincte: traduceri de texte literare şi traduceri de texte specializate, din limba română în limbile engleză sau franceză. În urma notării lucrărilor se realizează un clasament şi se acordă 24 de premii (în cărţi) şi anume premiile I, II şi III pentru cele mai bune traduceri.

Participare naţională: studenţi şi elevi din învăţământul preuniversitar

Conf. dr. Teodora Iordăchescu

Lector dr. Natalia Muntean

Lector dr. Crina Herţeg

Asist. dr. Aura Cibian

GeoCAD

22-23 mai 2020

 

Reprogramat pentru anul 2021

 

Simpozion Naţional cu participare Internaţională GeoCAD e este dedicat cadrelor didactice din învăţământul universitar, cercetătorilor, specialiştilor în domeniul Geodeziei şi Cadastrului

Naţional cu participare Internaţională

Prof. univ. dr. ing. Ioan Ienciu           

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor din domeniul social

22 mai 2020

 

Eveniment desfăşurat on-line

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor îşi propune să dezvolte o cultură a cercetării ştiinţifice în rândul viitorilor profesionişti din domeniul social.

 Studenţi din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Terapie ocupaţională

Călina-Ana Buţiu

bcalina@yahoo.co.uk

Angela Bara

angelabara2008@yahoo.com

Ramona Răducan

ramona.lungu@yahoo.com

După 30 de ani. Trenduri şi realităţi contemporane în domeniul activităţilor fizice 

29 mai 2020

 

Eveniment desfăşurat on-line

Conferinţa naţională care urmăreşte reunirea atât a specialiştilor din domeniul educaţie fizica si sport, cat si pe cei implicaţi in kinetoterapie si terapii alternative

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din Romania, studenţi ai Universităţii „1 Decembrie 1918" si din alte centre universitare

Lect. Univ. Dr. Hăisan Angel-Alex

Conferinţa internaţională bienală a cadrelor didactice „Law and its challenges - in socio-economic and administrative field"

28-30 mai 2020

 

Reprogramat pentru perioada 17-19 septembrie 2020

Conferinţa internaţională bienală a cadrelor didactice din domeniul drept

Cadre didactice şi cercetători

Tudoraşcu Miruna

Laura Cetean Voiculescu

 

Conferinţa naţională cu participare internaţională DIALOGUL CULTURILOR - ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE, ediţia a XXI-a

5-6 iunie 2020

 

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Axe tematice propuse: Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european, în sincronie şi diacronie; Studii culturale; Discurs, limbaj, comunicare; Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Cu participare internaţională (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, profesori din învăţământul preuniversitar)

Director CCFDM - Prof. univ. dr. DIANA CÂMPAN

Conferinţa naţională a formelor independente de asistenţă socială
ediţia a VII-a

13 iunie

 

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Conferinţa îşi propune să disemineze rezultatele cercetărilor din domeniu şi să stimuleze dezbaterile pe teme de interes comun pentru practicieni şi cercetători.

Cercetători,

asistenţi sociali cu atestat de liberă practică Conferinţa este organizată în parteneriat cu Asociaţia Mentori în Asistenţa Socială

Călina-Ana Buţiu

bcalina@yahoo.co.uk

Angela Bara

angelabara2008@yahoo.com

SATEE

19-21 iunie

2020

 

Reprogramat Octombrie/

Noiembrie

Conferinţă internaţională

Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, (www.satee.uab.ro) este o manifestare academica periodica (la 2 ani), dedicata schimbului de informatii stiintifice in principal pe domeniul inginerie electronica si telecomunicatii, dar si in domeniile aferente.

Internaţional

Prof. univ. dr. Tulbure Adrian

Conferinţa CLIE-2020

International Conference on Linguistic and Intercultural Education, 10th edition

25-27 iunie 2020

 

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Conferinţa CLIE-2020 este un forum de dezbateri academice şi o platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile dintre limbă şi cultură, a necesităţii înţelegerii şi acceptării diversităţii şi alterităţii la nivel global.

Co-organizatori:

University of Madeira

University of Montenegro

International Burch University, Bosnia and Herzegovina

College of Applied Studies for Preschool Teachers "Mihailo Palov" in Vrsac, Serbia

Teodora Iordachescu

clie@uab.ro

Christian Family and contemporary Challenges

5-8 iulie 2020

 

Reprogramat pentru perioada 21-22 noiembrie 2020

Manifestare ştiinţifică internaţională, destinată studenţilor doctoranzi din ţară şi străinătate,  organizată în cadrul celei de a VIII-a ediţii a Şcolii Internaţionale de Vară a Studenţilor Doctoranzi Teologi (SIVDT 2020)

10 profesori

60 doctoranzi naţionali

10 doctoranzi internaţionali

Dumitru VANCA

Alexandru AGIGNOAIE

Mihai QARAMAH

Conferinţa „Speculum" cu tema:

LUMI PARALELE, IMAGINAR ŞI LITERATURĂ

9-11 iulie 2020

 

ON-LINE

Conferinţa Speculum va reuni în anul 2020 cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi din ţară şi străinătate, preocupaţi de lumile paralele şi călătoriile în alte dimensiuni surprinse de literatură şi privite prin prisma teoriei imaginarului

Participare internaţională - cadre didactice, cercetători, doctoranzi

Lector univ. dr. Gabriela Chiciudean

Conf. univ. dr. Rodica Gabriela Chira

Social Work in the Addictions and Health Care  -  Interdisciplinary Collaboration to Improve Quality of Services and Quality of Life.

25-26 septembrie 2020

 

Amânat la o dată care va fi anunţată ulterior

Scopul conferinţei este acela de a împărtăşi rezultatele cercetărilor în domeniul adicţiilor şi sănătăţii şi a intervenţiilor terapeutice cu persoanele dependente / bolnave. Conferinţa îşi propune de asemenea să stimuleze cercetările în domeniu şi să disemineze bunele practici în munca de recuperare a persoanelor dependente sau bolnave şi care contribuie la creşterea calităţii serviciilor şi vieţii beneficiarilor.

Conferinţă  internaţională, Cadre didactice, cercetători, practicieni

 

Claudiu Ştefani

claudiupian@yahoo.com

Neamţu Nicoleta

noneta01@yahoo.com

 

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XII-a

28-29 septembrie 2020

 

CLASIC/

ON-LINE

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare. Conferinţă internaţională (cadre didactice şi cercetători)

Conf.univ.dr. Dorin Opris

 

Detalii / Inscrieri

Christian Education in a Pluralistic Culture: Growing Children in Today"s World

 12-13 octombrie 2020

ON LINE

Manifestarea se desfăşoară sub auspiciile celei de a XIX-a ediţie a simpozionului Internaţional ISSTA 2020 200 cadre didactice din ţară şi străinătate

Mihai HIMCINSCHI

Ovidiu PANAITE

Lucian COLDA

Istoria gastronomiei pe teritoriul Transilvaniei. O radiografie a alimentaţiei din preistorie până în epoca modernă. 

ANULATĂ

Conferinţa are ca tema de dezbatere evoluţia alimentaţiei de-a lungul mileniilor din perspectiva metodelor interdisciplinare ale istoriei şi arheologiei.

Participare naţională

(cercetători: istorici, arheologi)

CS II dr Beatrice Ciută

Tendencies of knowledge and social development in the 21st century (The 7th Edition)

 

23-25 octombrie 2020

 

Reprogramat pentru anul 2021

The conference aims to create a vivid framework for debate on the current tendencies in social knowledge development as well as the contribution that sociology can have in supporting the process of social development.

-International conference  -In collaboration with The Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy,

-Researchers,  teachers, PhD students and practitioners

Lucian Marina

lucian.marina@uab.ro

Mihai Pascaru

mihaipascarupag@gmail.com

 

 

CONFERINŢA NAŢIONALA REPERE VECHI ŞI NOI ÎN MANAGEMENTUL ŞI FISCALITATEA ENTITĂŢILOR

 6 noiembrie 2020

orele 14.00-18.30

ON-LINE

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii Participare naţională

Conf Univ Dr. Tamas Szora Attila

Conf Univ Dr Topor Dan

Detalii

Conferinţa adresată profesorilor de liceu:   Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

noiembrie 2020

 

ON-LINE

Manifestarea ştiinţifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar, având ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi crearea de parteneriate între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi cadrele din mediul universitar.

Cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Conf.univ.dr. Pastiu Carmen

 Lect.univ.dr. Danuletiu Adina

Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional, ediţia a XIV-a

5-6 noiembrie 2020

 

 

ON-LINE

Bibliologie şi Patrimoniu Cultural National este o conferinţă naţională.

Conferinţa reprezintă o manifestare ştiinţifică de înaltă ţinută, care reuneşte din anul 2007 la Alba Iulia specialişti din ţară şi străinătate în jurul subiectului generos al cărţii. Conferinţa are ca obiectiv încurajarea cercetărilor şi valorificarea rezultatelor asociate cărţii vechi, ca element structural al patrimoniului şi identităţii europene multiculturale.

Participare naţională

Eva Mârza

Ana Maria Roman Negoi

Managementul Carierei, Ediţia a VIII-a

10-12 noiembrie 2020

Reprogramata
in 18-19 noiembrie 2020

ON-LINE

Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională. Este un eveniment organizat anual în anul 2013, cu sprijinul unui colectiv de voluntari.

Participare naţională - studenţi, elevi, absolvenţi, angajatori, cadre didactice

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT ECONOMICS AND ACCOUNTING (ICMEA 2020)

19-20 noiembrie 2020

 

CLASIC/

ON-LINE

Conferinţă internaţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Participare naţională şi internaţională

Conf Univ Dr. Tamas Szora Attila

Conf Univ Dr Topor Dan

Detalii

Conferinţa Naţională a Studenţilor şi Doctoranzilor

13-14 noiembrie 2020

 

CLASIC /

ON-LINE

Conferinţa reprezintă cea de-a XXVIII-a ediţie a sesiunii tradiţionale studenţeşti, care este destinată prezentării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul Istorie, specializările Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria artei şi Patrimoniu

Participare naţională

Ileana Burnichioiu

CPDSEI 2020 (organizatori DIME si DCICIM)

24 noiembrie

2020

 

 

CLASIC /

ON-LINE

Simpozionul "CONVERGENŢE ŞI PROVOCĂRI ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR EXACTE ŞI INGINEREŞTI - CPDSEI" ajuns la a X-a ediţie, se organizează anual şi se adresează profesorilor din învăţământul preuniversitar şi preşcolar, domeniile ştiinţe inginereşti, matematică, informatică, geografie, stiinţele pământului, chimie, fizică.Manifestarea mentionată se încadrează în demersurile Universităţii noastre de a stabili o punte de legătură între învăţământul universitar şi preuniversitar şi preşcolar.

 

 

Naţional

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

Sesiunea Ştiinţifică a

Studenţilor şi Masteranzilor

Filologi

4-5 decembrie 2020

 

CLASIC /

ON-LINE

Conferinţa va reuni în anul 2020 studenţi şi masteranzi din ţară şi din străinătate, preocupaţi de cercetarea literaturii şi culturii româneşti, engleze şi franceze.

Participare naţională şi internaţională - studenţi, masteranzi

Lector univ. dr. Natalia Muntean Lector univ. dr. Crina Herţeg

Lect. univ. dr. Gabriela Chciudean

Asist. Univ. Dr. Aura Cibian

 

[top]